Flera hårddiskar togs i beslag när polisen i mars 2006 gjorde en razzia mot den 31-årige mannens hem. När utredningen för brott mot upphovsrättslagen tog fart fick både Antipiratbyrån och företrädare för skivindustrins branschorganisation Ifpi kopior av diskarna för att undersöka dess innehåll.

”Undertecknad har på uppdrag av polisen i Östergötlands län undersökt tre stycken hårddiskar”, står det i en inlaga till förundersökningen från Antipiratbyrån, som representerar film- och spelbranschen.

Resultatet av undersökningen utgör en del av bevisningen mot den misstänkte piraten.

Men Britt-Louise Viklund, åklagaren i Linköping som tog beslutet att blanda in lobbygrupperna i utredningen, anser inte att det var fel.

– Deras företrädare som ska höras i rätten ska höras under ed som alla andra och det är upp till rätten att avgöra deras trovärdighet. Vi får utgå från att inte ens antipiratbyråns företrädare begår mened för att främja sin egen organisation, säger hon till Computer Sweden.

Kan bevisningen få mindre trovärdighet eftersom organisationerna är part i målet?
– Ja, men så är det alltid. Varje ärende har en målsägande som kan ha ett eget intresse. Det är ingenting nytt för rätten.

Hon betonar att de ursprungliga hårddiskarna finns kvar i beslag hos polisen och att en eventuell manipulering av de kopior som gått till Ifpi och Antipiratbyrån skulle upptäckas, men förnekar inte att hårddiskarna förutom musiken och filmerna som målet rör mycket väl kan innehålla privat och integritetskänslig information.

– Men så är det bara. Det här är inte den enda utredningen där vi tar datorutrustning i beslag. Vi tar datorer i utredningar om till exempel hotbrott eller barnporr. Då följer det automatiskt med viss privat information. Det ligger i sakens natur att man kommer in på sådant som är kränkningar av den personliga integriteten.

Hur ofta skickas den informationen till privata intresseorganisationer?
– Det kanske inte är så ofta, men vi måste ibland göra så eftersom vi tar in experter.

Eftersom en del av utredningen bestod i att avgöra om filerna på mannens hårddisk var de filmer och låtar som anmälan gällde, föll det sig naturligt att Ifpi och Antipiratbyrån anlitades som experter, säger hon.

Åtalet gäller utdelning av 30 filmer och drygt 23 000 musikfiler. Rättegången startar på tisdag.

Läs även: Filmlobbyn fick utreda misstänkt storpirat