Öppen källkod inspirerar till helt nya sätt att göra affärer. Holländarna Jaap Bloem och Menno van Doorn publicerade nyligen boken Open for Business med exempel på affärsutveckling i teknikens frontlinje. Budskapet är att tankarna kring öppen källkod får fäste i hela näringslivet. I boken beskrivs outsourcingens efterföljare crowd sourcing, där allt läggs ut allt på nätet – även affärsutvecklingen.

– Tidigare har outsourcing handlat om att lägga ut delar av driften och utvecklingen på partner, säger Menno van Dorn i en intervju med CS under ett Stockholmsbesök.

I allt högre utsträckning börjar nu folk jobba ihop utan att känna varandra och utan att ens tillhöra samma företag. Trenden är inspirerad av utvecklingen från öppen källkod, säger Menno van Dorn.

– Crowd sourcing är som outsourcing, fast på nätet. Det handlar om att lägga ut delar av det arbete som tidigare skedde inom företagen till olika gemenskaper, säger han.

Tekniken möjliggör nya typer av innovation
– i partnerskap eller genom att man köper och byter intellektuell egendom. Öppen källkods­tänkandet kräver dock att företagen ifrågasätter hur värden skapas i den egna branschen. Att inte bara upprepa gamla framgångar på nätet.

– Utmaningen blir att hitta rätt personer som kan leverera värde på nätet och att våga vara öppen. Företagen måste skapa center för innovation som bland annat ser till att företaget får tillgång till rätt kompetens, säger Menno van Dorn.

Trenden öppna affärer sprider sig också utanför programindustrin. Ett svenskt exempel är Ikea som satsar hårt på att bygga gemenskaper kring sina produkter. Ett annat exempel är den australiska öl­tillverkaren Brewtopia.

– Det är en gemenskap som tillverkar och marknadsför öl. Den har lyckats så bra att företaget har börsnoterats i Australien. Det visar att det går att skapa öppna affärsmodeller nästan överallt, säger Menno van Dorn.

– En gemenskap kan bygga upp starka relationer med kunderna, eftersom de kan delta på ett helt annat sätt. Det ger mer samhörighet än mellan leverantörer och konsumenter. Sedan blir det billigare att dela upp arbetet i en gemenskap.
I branscher där det blir viktigare med kommunikation, koordination och samarbete ökar användningen av wikier, bloggar och sociala nätverk snabbt.

– Verktygen blir allt mer spridda och enklare att använda, exempelvis i form av Myspace och Facebook. Därför sprider sig trenden till affärsutvecklingen i företagen med nya sätt att hantera kunskap, säger Jaap Bloem.

Vissa leverantörer i it-branschen, som IBM, Microsoft, Sun, SAP, Oracle och andra, arbetar antingen renodlat med öppen källkod eller med hybridmodeller av sluten och öppen teknik.

– Sun ger exempelvis bort stora delar av sin intellektuella egendom och tjänar ändå pengar. Här skapas nya sätt att utveckla affärerna genom gemenskaper och samarbeten kring produkterna, säger Menno van Dorn.

– Samtidigt är många företag inte redo för nytänkande. De bygger sina framgångar på gamla recept och vill att saker och ting ska förbli på samma sätt, säger Manne van Dorn.

Under dotcomeran genomförde företagen sina internet­projekt i slutna affärsenheter, skilda från den traditionella verksamheten. Har de lärt sig av misstagen?

– De framåtblickande projekten är i dag mer integrerade i den övriga verksamheten. Hela det mänskliga beteendet påverkas av saker som sociala webbar och internet.

Vad är ert främsta råd till företag som vill satsa på denna typ av affärsutveckling?

– Även om det inte alltid ser ut så vid en första anblick, finns alltid en win-win-situation med att öppna utvecklingen. Sun har givit bort mängder av sin intellektuella egendom, även processorer, men tjänar ändå stora pengar på sin affärsmodell, säger Manne van Dorn.

– Samtidigt handlar det om att lära sig den egna marknadens spelregler bättre, att bli mer operativt smart. Här finns stora affärsmöjligheter och pengar att tjäna, om man inte är rädd för att hitta nya sätt att göra affärer, säger Jaap Bloem.

Fakta

Titel: Open for Business.
Författare: Jaap Bloem, Menno van Dorn och Erik van Ommeren.
Förlag: Vint.
Vint står för Vision, Inspiration, Navigation and Trends. Institutet bildades 1994 av konsultföretaget Sogeti och siar om den senaste tekniken och dess effekter för företag och organisationer. Analyserna avser bland annat tjänsterorienterade arkitekturer, styrning, innovation och nya medier.