”Drömgenerator 5” består av tre olika sorters sensorer: video-, ljud- och ljussensorer som finns utplacerade i Lärarhögskolans lokaler. Sensorerna registrerar besökarnas positioner, rörelser, ljuset utomhus och ljudnivåer.

Via externa internetagenter hämtas även uppgifter in från omvärlden, som aktuella börskurser och BNP.

Alla dessa intryck behandlas sedan av en dator som i sin tur genererar ett 3d-landskap i realtid. Konstverket är alltså en form av ett artificiellt medvetande som reagerar på förändringar i omgivningen och beroende på vad sensorerna hör, ser och känner skapas bilder och drömmar.

Konstverket är också en slags social skulptur som fångar upp och speglar alla de drömmar och förhoppningar som de studerande vid Lärarhögskolan bär med sig.

”Drömgeneratorn 5” skapar en visuell bild av Lärarhögskolans kollektiva medvetande, ett medvetande som är öppet för vem som helst att ta del av genom att besöka Peter Hagdahls hemsida där drömgeneratorns drömmar visas live.