Vad är det för skillnad på Wikimedia och Wikipedia?

– Wikimedia Foundation är den ideella förening som driver Wikipedia. Den svenska Wikimediaföreningen bildades för knappt två månader sedan.

Vad ska ni ägna er åt i Sverige?

– Vi vill sprida kunskap om fri information, i synnerhet om de olika projekt som Wikimedia driver. Kontakten med myndigheter och organisationer är också något vi arbetar med.

Kommer ni att försöka sprida tekniken och programmen som gör Wikipedia möjligt?

– Vi kommer att jobba med tekniken på sikt, men just nu är det användningen vi ägnar oss åt.

Har ni hunnit få några medlemmar och donationer?

– Vi har ungefär 70 medlemmar, det kostar 100 kronor att bli medlem. Det finns en kärntrupp på 10–15 personer som är aktiva.

– Hittills har vi fått fyra donationer på sammanlagt 400 kro-
nor.

Även om Wikipedia har ett ganska bra rykte vad gäller korrekthet så är det en del tjafs om innehållet i vissa artiklar. Hur ser utvecklingen ut vad gäller åsikterna om kvaliteten på Wikipedia?

– Det vanligaste felet som påpekas i dag är att det saknas referenser till påståenden i artiklar.

– Kraven för att en artikel ska rankas som utmärkt har blivit högre, till exempel vad gäller belagda källor. Jag tror att en del av kritiken är reaktioner på att Wikipedia har blivit en maktfaktor.

Har det inte varit en del rabalder om Wikipedias grundare Jimmy Wales?

– Det har varit en del tjafs om hans födelsedag. Faktum är att Jimmy har bett om hjälp att redigera information om honom som han anser vara direkt felaktig. Han vill inte göra det själv.