Uttalandet kommer från det holländska näringsdepartement. De olika enheterna ska fortfarande kunna använda företagsspecifika, stängda applikationer och format, men måste då söka ett godkännande för detta.

Det holländska näringsdepartementets statssekreterare Edwin van Scherrenburg säger till Associated Press att regeringen skulle kunna spara motsvarande 57 miljoner kronor enbart på fastighetsregistret på att gå över helt till öppen källkod.

Tidigare i veckan har den holländska regeringen gjort ett utspel om att byta dokumentformat, från Microsofts implementation till Open Document Format (odf), något som alltså verkar vara en del i en större strategi.