Morgondagens kunder finns i communities, sociala nätverk, bloggar och virtuella världar. Men dit har inte bankerna hittat.
Hans Leijström, communityexpert på internet­marknadsföring­s­före­­taget Getupdated, anser att de svenska bankerna gör alldeles för lite när det gäller att kommunicera med kunder på communities, i chattar och bloggar. Ett undantag han nämner är SBAB.

Hans Leijström tycker att storbankerna borde öppna upp för dialog i de här nya kanalerna.

– De är stora köpare av annonsutrymme på communitysajter, men de gör ingenting själva. De borde visa upp sina tunga rådgivare och kommunicera. I dag får kunderna frågor om att komma till rådgivning och kan till och med få betalt för att komma, men det finns ingenting på nätet, säger Hans Leijström.

– Den tid kunderna spenderar på en banksida i dag handlar om att logga in, göra sina transaktioner och sen logga ut.

Cormac Petit är bankexpert på IBM och har mer än 20 års erfarenhet från bankvärlden. Han anser att de nordiska bankerna visar ett stort intresse för de här frågorna, men de mest intressanta exemplen på vad som kan göras hittar man i andra delar av världen.

– Jag har inte sett de mest innovativa exemplen på det här komma från de nordiska bankerna bankerna, säger han.
I stället nämner han till exempel den holländska banken ING som en bank i framkanten. ING har bland annat satsat på att låta sina rådgivare blogga med kunderna.

Det skulle dock finnas mycket att vinna för bankerna om de engagerade sig i de sociala nätverk och communities som växer fram. De kan jämföras med den lokala gemenskapen i ett samhälle, där banken alltid varit en del med sina kontor.
– Nu formar kunderna nya gemenskaper, säger Cormac Petit.
– Men det handlar också om att de ska bli accepterade av medlemmarna i den nya miljön. Vill medlemmarna att bankerna ska vara med?

Det finns risker för bankerna om de inte tar tag i de här ­frågorna. Något som både Hans Leijström och Cormac Petit tar upp är konkurrensen med utländska banker.

– Internet har sänkt tröskeln för utländska banker att komma in på marknaden, säger Cormac Petit.

Hans Leijström säger:

– Den enskilt största risken är att det kommer in nischaktörer som är duktiga på det här. I så fall kommer storbankerna att köpa upp dem. En annan risk är naturligtvis att det kommer in stora utländska aktörer som kan det här.