Nu kan vem som helst kolla din kreditvärdighet i hemlighet. Ett företag i Enköping erbjuder den tjänsten via sms, rapporterar Aftonbladet.

Företaget kringgår kravet på att skicka en kopia av kreditupplysningen till den som kreditupplysningen handlar om. Berlock, som företaget heter, har nämligen registrerat in sin webbplats som en publikation med ansvarig utgivare. Då gäller inte kreditupplysnings-lagen utan tryckfrihetslagen.

Berlock pekar i sin reklam på fördelarna med att kunna ta kreditupplysningar i hemlighet. Men nackdelarna är minst lika stora.

– Kopian är en utmärkt inrättning. Det är en kvalitetskontroll. Om den tillfrågade får en kopia kan han eller hon påpeka fel och begära rättelse, säger Håkan Meurling, jurist på Datainspektionen, DI.

Berlock är inte först med hemlig kreditupplysning. Data-inspektionen har stridit ända upp i regeringsrätten för att stoppa Svensk Upplysningstjänst som har erbjudit hemlig kreditupplysning i flera år.

– Vi förlorade hela vägen, säger Håkan Meurling.

Luckan täpps till
Datainspektionen anser att hemliga kreditupplysningar är principiellt olämpligt, både av integritetsskäl och på grund av risken för att felaktiga uppgifter sprids. Därför har DI bett regeringen att föreslå en lagändring. Kreditupplysning skulle alltså inte längre skyddas av tryckfrihetsförordningen.

Dag Larsson, departementsråd på justitiedepartementet, säger att regeringen ska föreslå en skärpning av kreditupplysningslagen före jul.

– Det är en lucka i lagen som måste täppas till, säger han.

Fakta

Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för kreditupplysning.