Bland företag med fler än tio anställda har 24 procent minst en anställd it-specialist. Men andelen ökar med företagets storlek och bland storföretagen, med fler än 500 anställda, har 90 procent anställda it-specialister.

Totalt sett använder 31 procent av företagen ett affärssystem, men användningen varierar kraftigt mellan olika branscher. Användningen inom tillverkningsindustrin ligger högst, där 45 procent av företagen utnyttjar sådana system.

Längst ner på listan hamnar byggsektorn där enbart 16 procent börjat utnyttja affärssystemen.

När det gäller internetanvändningen bland företagen har det knappt skett någon förändring, men de mobila uppkopplingarna ökar. Bland storföretagen är det hela 80 procent som har internetanstlutning via mobilnätet. Förra året var det 68 procent.

Omkring en tiondel av alla företag använder operativsystem med öppen källkod. Där är det stora skillnader mellan små och stora företag, där fem procent av de minsta företagen jämfört med 32 procent av de största kör Linux eller något annat operativsystem med öppen kod.

SCB publicerar samtidigt en undersökning av it-användningen bland privatpersoner. Den visar att svenskarna alltjämt ligger långt fram när det gäller internetanvändningen, och bredband blir allt vanligare.

Samtidigt visar denna undersökning att internetanvändningen i Sverige minskat lite. 80 procent av Svenskarna använde internet någon gång under året, en siffra som förra året låg på 84 procent. Till viss del kan minskningen bero på att urvalet ändrats, men det förklarar inte hela skillnaden.

Våren 2007 hade 71 procent av Sveriges befolkning en bredbandsuppkoppling, vilket är en markant ökning sedan 2005 då enbart 44 procent hade bredband. Men 10 procent sitter i dag fortfarande med modem eller isdn.

Fortfarande är det informationssökning som är den populäraste sysslan på nätet och nästan lika populärt är det med e-post.

Mellan april 2006 och mars 2007 hade varannan Svensk köpt något via nätet, och internethandeln har ökat de senaste två åren. Men ökningen sker främst genom att de som redan handlar köper mer.

Läs rapporterna från SCB:
Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007
Företagens användning av IT 2007