När Datainspektionen gav Antipiratbyrån rätt att samla ip-nummer kring olaglig fildelning gjordes ett undantag i informationsplikten. Men det finns tveksamheter kring det.

Enligt personuppgiftslagen, pul, måste den som registreras bli informerad. Antipiratbyrån anser att det inte är möjligt eftersom organisationen inte får ta reda på namn och adress från internetoperatören.

Enligt Datainspektionen går det att göra undantag från informationsplikten om den innebär en oproportionerligt stor arbetsinsats. Men då har myndigheten inte tänkt på att det i många fildelningsprogram är enkelt att skicka meddelanden till varje användare.
- Vad jag har förstått är det inte tekniskt möjligt. Men är det så, kan man mycket väl säga att man ska utnyttja möjligheten. Går det att informera ska man det, säger Rolf Samuelsson, dataråd på Datainspektionen.

Bör informera
Många experter stöder synpunkten att Antipiratbyrån bör informera.
- Varför det skulle vara en för stor arbetsinsats att informera användarna kan jag inte förstå. Om det är tekniskt enkelt och fullt möjligt att skicka varningsmeddelanden borde det ske, anser Niklas Lundblad, chef på Stockholms e-handelskammare.

Antipiratbyrån vill att de varningsbrev den sammanställer till dem som olagligt delar ut material på internet ska tas om hand av internetoperatörerna.

Kan vara olagligt
Organisationen vill att operatörerna ska skicka breven vidare till användarna.

Det oroar Piratbyrån betydligt mer än undantaget till registreringen av ip-nummer.
- Främst har vi sett problem med att Telia skickar vidare breven, men det gäller även Bredbandsbolaget och en del små lokala bolag, säger Tobias Andersson, informationsansvarig på Piratbyrån.

Nu visar det sig att det kan vara olagligt att skicka vidare breven. Att göra det innebär nämligen behandling av personuppgifter, som operatörerna inte har fått undantag till.
- Det går inte att svara enkelt ja eller nej till om det går att göra. Vi har inte prövat den delen. Det har vi inte heller några planer på att göra, men om någon operatör hör av sig får vi göra det, säger Rolf Samuelsson.

Upp till oss
Operatörerna själva tycks för närvarande inte veta vad som gäller.
- Vad jag förstår är det här att betrakta som hantering av kunduppgifter. Det borde vara upp till oss om vi vidarebefordrar informationen eller inte. Jag har svårt att se att det skulle vara fel, säger Peder Ramel, vd på Bredbandsbolaget.

Fakta

Behandling av ip-nummer, varje dators internetadress, är att betrakta som personuppgift. Det kom Datainspektionen fram till den 8 juni.

I torsdags förra veckan beviljades Antipiratbyrån och Ifpi ett undantag för att fram till utgången av 2006 registrera ip-nummer, för att komma åt olaglig fildelning.

Det handlar enbart om material som delas ut, inte om sådant som laddas ned.