It-branschen är full av förkortningar, snärtiga formuleringar och hemvävda uttryck som utvecklas lika snabbt som själva tekniken. Ibland kan det vara kul att förvirra tekno­fober med obegripliga uttryck.

Men användningen av insideruttryck har också en baksida, i form av förlorade affärer och en tungrodd karriär. Förvirring och brist på förståelse av vad som menas kan också leda till försämrad kommunikation. I värsta fall kan det skapa konflikter mellan de inbegripna parterna – och även rättsvister.
– Om du inte kan kommunicera med dina affärspartner spelar det ingen roll att du är världens bästa tekniker, säger Jerry Luftman, forskare på Stevens Institute of Technology och chef för branschorganisationen Sim, Society for Information Management.

Teknikjargongen breder ut sig. Mängder av begrepp ber om att få bli förkortade: sysprog, sysadmin, wi-fi. Sedan finns uttryck som att pinga, där det tvistas om huruvida det kommer från ”packet internet grouper” eller om det ska beskriva ett ljudrelaterat uttryck.

Glöm inte ordet outsourcing och dess nya kusiner offshoring och backsourcing, där det sistnämnda står för att revidera outsourcingprocessen och ta tillbaka hela rasket.

Sedan finns mängder av felanvända, förvirrande och vanliga ord som ofta används av it-avdelningar och leverantörer: företagslösning, synergi, paradigm, protokoll och gränssnitt.
Orden har ofta en onödig komplexitet. Varför lägga till funktioner när man kan addera funktionalitet? Varför tala om teknik när det finns teknologi? Varför förbättra något som kan optimeras?

Enligt Jon Kraft, styrelseordförande för Södra Kaliforniens Teknikråd, kan modeorden delas in i tre kategorier: de förvirrande, de begränsade och de breda.

De förvirrande är sådana som är svagt definierade:
– Därför kan de betyda många olika saker. Några exempel är företagsarkitektur (enterprise architecture) och business process management, bpm. Vad betyder det? Allt möjligt, säger han.

Andra kategorin är ord som betyder någonting för vissa personer. Program som en tjänst (software as a service, saas) är ett exempel. Även tjänsteorienterade arkitekturer (service-oriented architecture, soa) faller under denna kategori.

– It-folket vet ofta vad de står för, men affärsfolket kämpar med dessa ord, säger han.

Tredje gruppen är breda, allomfattande ord som en gång betytt något avgränsat, men där ursprungsbetydelsen gått förlorad. Logistikkedja (supply chain) och partnerskap hamnar där.

– De orden förvirrar inte, men de tydliggör inte heller, säger Jon Kraft.

Enligt Jerry Luftman måste de som använder sådana här ord se till att de blir förstådda. Det kan inte vara mottagarens sak att se till att den som säger något verkligen är begriplig.
– Folk måste lära sig att de inte kommer att gå vidare i karriären om de bara pratar it. Det första en vd vill se är en förmåga till ledarskap, inte tekniskt ledarskap utan en förmåga att leda. Den näst viktigaste förmågan är att kunna kommunicera hur it ska kunna användas för att särskilja företaget från andra, säger han.

Melise Blakeslee, jurist på McDermott Will & Emery LLP, varnar för att felanvända, förvirrande eller feltolkade uttryck kan leda till juridiska tvister. Hon har en lista över ord som är vanliga, men som i ett avtal eller kontrakt kan leda till tvister om vad de betyder.

– Ordet optimera är ett bra exempel. I grunden betyder det att göra något bättre. Men en köpare kan tolka det som något annat än vad en konsult anser att det betyder. Konsulten kan se det som att förändra ett system i enlighet med bästa praxis, medan köpare bara kanske anser att det handlar om att förbättra ett system, säger Melise Blakeslee.

Ibland kan även vardagliga ord vara svårtolkade. Ta bara ordet partnerskap. Naomi Karten definierar det som en överenskommelse om att ”göra saker på mitt sätt”. Melise Blakeslee definierar det som att ett företag inte kan göra något på egen hand utan kontrakterar ut detta till någon annan.

– Alla kan tolka det ordet som de vill. Partnerskap används numera för alla tänkbara former av relationer. Om en person utifrån sammanhanget kan förstå vilken typ av relation det handlar om är det bara bra. I annat fall är det bara att gräva vidare, säger Jon Kraft.

Blakeslee, vars juristfirma hanterar stora transaktioner, har sett åtskilliga stämningar och tvister uppstå som en följd av skilda tolkningar av betydelsen av specfika ord. I ett fall var det nödvändigt att ta in ledande branschexperter för att avgöra betydelsen av vissa ord i kontraktet.

Ofta kan enkla missförstånd ge upphov till onödiga tvister. Stephen Pickett, it-chef på trucktillverkaren Penske, hade ett möte med en säljchef som ville ha en ”applikationsdatabas”.
Stephen Pickett kunde inte förstå varför hans kollega ville ha det. Kollegan hade lika svårt att förstå varför Pickett motarbetade honom i en fråga som i grund och botten verkade vara en bra idé.

– Efter några minuter reddes missförståndet ut. Jag förstod att han ville ha en databas som lagrade ansökningar, medan jag trodde det handlade om en ny, vanlig databas. Missförstånd tar både tid att reda ut och kräver onödig energi, säger Stephen Pickett.