Närmare 700 deltagare tog sig upp till Sundsvall för att lyssna på ett stort utbud av föreläsningar. De flesta besökarna kom från norra Sverige, men en hel del kom även från övriga landet.

Systemutveckling, test och kvalitetssäkring, projekt och användbarhet var några av programpunkterna som erbjöds under de tre intensiva konferensdagarna.

Sedan Sundsvall 42 startade för 18 år sedan har konferensen växt i rasande fart och blivit en viktig mötesplats för folk inom it- branschen. Men också en viktigt plattform för it-näringen i regionen.

– Sundsvall 42 är ett viktigt verktyg för att lyfta fram it i Sundsvall, säger Lennart Andersson, utvecklingschef vid Näringslivsrådet i Sundsvall.

Det har konferensen också gjort. Sundsvall har med hjälp av den hamnat på kartan som en framgångsrik it-stad.

Tar tempen på marknaden
I dag finns flera statliga instanser representerade i Sundsvall, bland annat Centrala Studiestödsnämnden, Bolagsverket, Patent- och registreringsverket och Statens Pensionsverk.

Men staden har också blivit säte för flera framgångsrika it-företag som vågat satsa i regionen, till exempel Datavis, Skogsnäringens it företag SDC och Nordea IT.

It-konsultföretaget Sogeti är ett av de företag som länge har engagerat sig i konferensen Sundsvall 42, och så även i år. Det bidrar med sex föreläsare till delkonferenserna.

– Det här är ett stort evenemang i Sundsvall. Det påverkar hela staden och i it-branschen pratar alla om den, förklarar Anette Hägglund, kundansvarig vid Sogetis Sundsvallskontor.

Bygga relationer
Enligt henne är konferensen viktig för företaget av flera anledningar. Och det är inte bara för att vara där och synas.

– Man bygger relationer och har en chans att få höra vad som är på gång i branschen. Konferensen tar också upp mycket praktiska erfarenheter som man kan ta med sig hem, säger Anette Hägglund.

Att konferensen har påverkat utvecklingen i Sundsvall är uppenbart och det kanske mest konkreta exemplet är Mittuniversitetet.

– Sundsvall 42 startades från början för att stödja dåvarande Mitthögskolan och det har konferensen också gjort. Nu på senare tid delar Sundsvall 42 bland annat ut stipendier till studenter som forskat inom samhällets informationssystem, säger Lennart Bergström, universitetslektor på institutionen för informationsteknologi vid Mittuniversitetet.

Visar upp sig
För universitetet har konferensen betytt väldigt mycket och inte bara hjälpt till med finansiering.

Enligt Lennart Bergström är konferensen också en perfekt plattform där Mittuniversitetet kan visa upp sin forskning.

– Vi deltar med en rad forskare inom olika områden, bland annat crm, kundvård, som det forskas mycket om.

Konferensen har ett relativt brett utbud inom ramarna för it, men kanske kan det finnas möjligheter att utvecklas ännu mer.

– Sundsvall 42 är en mer systemvetenskaplig konferens och då täcker den bara in en del. Den skulle kunna expandera till andra områden, men risken är att den kanske blir för stor, säger Lennart Bergström.

Av: Emmy Zettergren-Lindkvist
cs@idg.se

Fakta

Sundsvall 42 hölls mellan den 18-20 oktober i Sundsvall.

  • Konferensen startades av den numera pensionerade Göran Ledell år 1988.

  • Sundsvall 42 är en it-konferens som riktar sig till professionella användare.

  • Innehållet kombinerar it-stöd för vanliga verksamhetsområden, rena it-frågor och framtidsfrågor.
  • Besökarna kommer från hela Sverige även om norra delen är mest representerad.
  • Konferensen är en ideell verksamhet.