I Holland och Norge har de folkvalda nyligen agerat kraftfullt och beslutat om att öppna, standardiserade dokumentformat ska användas. I Holland har man även beslutat om att öppna program ska användas när dessa är likvärdiga med stängda program. Ett starkt skäl till beslutet om öppna program är en tro på miljonbesparingar. En anledning att använda öppna dokumentformat är att göra information så tillgänglig som möjligt.

I Sverige har man knappast ens diskuterat dessa frågor. En anledning till detta är att det är oklart vem det är som ska fatta beslut i frågorna.

– Det saknas samordning kring it-frågor i Sverige. It får förbli en teknisk fråga. Det är olyckligt, då det skapar osäkerhet kring vem som ska fatta beslut på nationell nivå, säger Mats Östling, it-strateg på organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Östling nämner myndigheten Verva som en tänkbar aktör vad gäller öppna program och dokumentformat, men säger vidare att de övergripande besluten måste fattas av regering och riksdag.

Frågan om öppna format och program är bara en av många it-frågor som saknar nationell samordning i Sverige. Men det är ett konkret symptom på det underliggande problemet: att det saknas en helhetssyn på och samordning av it.

– Att utse en nationell CIO eller en it-minister är inte en lösning på problemet om helhetstänkandet saknas.

Tycker du att regeringen visar tillräckligt intresse för it-frågor?

– Nej, säger Mats Östling.

Fakta

  • Strax innan jul fattades ett beslut i Holland om att använda Opendocument format, odf, för att lagra information.
  • Dessutom beslutades det om att använda program om de är likvärdiga med stängda.
  • I Norge beslutades det i samma veva om att html ska vara det prioriterade formatet för att publicera information på internet. Om originalutseendet för ett dokument ska bevaras ska formatet pdf användas. Om dokument ska kunna ändras efter att de laddats ned ska formatet odf användas.