Samtidigt som Sony BMG som sista stora skivbolag tar bort drm-skyddet på sina musikfiler säger EU-kommissionen i ett utspel att drm-tekniken är nyckeln för att marknaden för musik och film på nätet ska utvecklas.

"Under lång tid har drm uppfattats negativt, som en teknik som bara används för att begränsa kopiering och konkurrens och som inte lyckats möta förväntningarna från användare och företag. Detta har lett till en situation där vissa aktörer på marknaden valt att distribuera innehåll online utan några kopieringsskydd. Men denna utveckling har bara gällt en typ av innehåll och affärsmodell; betalnedladdning av musik. Teknik för att kontrollera rättigheter i onlinemiljö kan vara nyckeln som möjliggör innehållssektorns digitala övergång och utvecklingen av innovativa affärsmodeller", skriver EU-kommissionen i en kommuniké.

Med utspelet vill kommissionen ta krafttag för att få till stånd en inre marknad för onlineinnehåll. Med hjälp av en sådan kan den europeiska musik-, film- och spelindustrin fyrdubbla försäljningsintäkterna fram till 2010, enligt EU-kommissionen.

– Vi i Europa måste välja: Vill vi ha en stark musik-, film- och spelindustri? I så fall måste vi ge industrin legal säkerhet, innehållsskaparna en rimlig ersättning och konsumenterna bred tillgång till ett rikt utbud av innehåll online, säger kommissionär Viviane Reding i ett uttalande.

Kommissionen har identifierat fyra utmaningar för att få till en gränslös EU-marknad online och där det krävs åtgärder på EU-nivå: Tillgången till kreativt innehåll, upphovsrättslicenser som gäller över gränserna, drm-system som är transparenta och interoperabila, samt lagliga tjänster kontra piratkopiering.

När det gäller piratkopieringen pekar EU-kommissonen ut den franska modellen som en lämplig lösning. I Frankrike undertecknades i slutet av november en avsiktsförklaring mellan musik- och filmbranschen, internetleverantörerna och regeringen. Överenskommelsen innebär att en ny internetmyndighet skapas, som får makt att kapa accessen till internet för den som ägnar sig åt "olaglig fildelning".

EU-kommissionen kommer under våren att samla in synpunkter på området onlineinnehåll för att vid mitten av året presentera en handlingsplan.