- Jag vet inte riktigt hur det känns. Jag har inte hunnit tänka över det hela ännu. Om jag ska överklaga eller inte vet jag inte heller. Först ska jag ha ett möte med försvarsadvokaten, säger fildelaren.

Antipiratbyrån, som polisanmälde fildelaren, är nöjt med domen.
- Det här var ett bra första steg. Nu vet vi vad straffet är för att ha delat ut en film, säger Henrik Pontén, chefsjurist på Antipiratbyrån.

Försvaret har hävdat att bevisningen, som bland annat består av skärmdumpar från Antipiratbyrån, inte är tillräcklig. Men det anser alltså Västmanlands läns tingsrätt som idag har dömt den 28-årige Västeråsaren till brott mot upphovsrättslagen. Han får 80 dagsböter à 200 kronor styck, ett relativt högt belopp.

- Domstolen har satt ribban väldigt lågt vad gäller bevisningen. Det krävs uppenbarligen inte mycket för att fälla någon för upphovsrättsbrott, säger Torbjörn Persson.

Fängelse hotar framöver
Fildelaren riskerade att dömas till antingen böter eller villkorlig dom. Det senare hade inneburit ett hårdare straff, snäppet under "riktigt" fängelsestraff. För att polisen ska kunna gå vidare med liknande fall av illegal fildelning krävs att påföljden blir minst villkorlig dom. När den nu "bara" blev böter betyder det att det inte borde vara möjligt att gå vidare med fall av samma typ.

- Han har delat ut en film en enda gång utan ekonomisk vinning. Han är dessutom tidigare ostraffad. Bötesbeloppet är ändå högt. Den enda slutsats man kan dra av det är att domstolen lämnar en öppning för fängelsestraff i framtiden, säger Torbjörn Persson.

- Så är helt klart signalen. Det här är ett ordentligt straff. Som lagstiftningen ser ut idag måste vi agera mot enskilda fildelare. Men ansvaret borde egentligen ligga betydligt högre upp, hos internetoperatörerna, säger Henrik Pontén.

Nu vet laguttolkarna att utdelning av en film leder till böter. Vad som händer om en person anklagas för att ha delat ut tio eller hundra filmer är det däremot ingen som vet, men det är alltså troligt att det i så fall skulle leda till fängelse, maximalt i två år.

Antipiratbyrån avvaktar
Förutom skärmdumpar från Antipiratbyrån har åklagaren använt en expert från Bredbandsbolaget Det är den bredbandsleverantör som den dömde använde då han den 17 december 2004 delade ut filmen "Hip hip hora" på fildelningsprogrammet DC++.

- Experten har bara uttalat sig om vem som haft ip-numret. Domstolen har nu ansett att en felmarginal på tio procent är godtagbar, säger Torbjörn Persson.

Datainspektionen bestämde för en och en halv vecka sedan att Antipiratbyrån och Ifpi får tillstånd att lagra ip-nummer i syfte att kunna spåra och polisanmäla människor som olovligen delar ut upphovsrättsligt skyddat material. Det är däremot oklart exakt vilka regler som gäller. Vissa anser att Antipiratbyrån måste varna fildelarna inne på fildelningsprogrammen innan de registreras.

- Det känns lite märkligt. Men vi ska ha ett samrådsmöte med Datainspektionen framöver. Vi gör ingenting förrän vi vet precis vilka regler som gäller. Framöver handlar det om att informera om problemet, säger Henrik Pontén.

Fakta

Sedan den 1 juli är det enligt svensk lag förbjudet att olovligen dela ut eller ladda ned upphovsrättsligt skyddat material. Denna, illegala, typ av fildelning är mycket vanlig. Det förekommer däremot också helt laglig fildelning.