För att leva upp till regeringens beslut om att öka subventionerna på tandvård fick Försäkringskassan i slutet av 2006 i uppdrag att utveckla det system som ska hantera de nya rabatterna och bidragen.

Så sent som i november förra året pågick utvecklingen av ett eget system inom Försäkringskassans it-avdelning. Men plötsligt kovände myndigheten och valde istället affärssystemet SAP som plattform. Den egna personalen kopplades bort från projektet och istället anlitades konsulter från Accenture.

I sin första granskningsrapport betonade Statskontoret vikten av att minimera osäkerhet och risker i projektet. Eftersom tidsramen är väldigt knapp för ett projekt i den här storleken ansåg Statskontoret att beprövade modeller och tekniker var av största vikt. Men åsikterna ignorerades – tandvårdsreformen är Försäkringskassans första stora projekt någonsin som bygger på SAP.

– En minut i tolv gör man drastiska förändringar med en helt ny teknisk plattform. Tekniska vägval kan vara påkallade ibland, men det måste vara glasklart definierat varför man gör dem. Så är det inte i det här fallet, säger Anders Dager, avdelningsdirektör på Statskontoret.

Den nya plattformen och de externa konsulterna ökar kostnaden från 67 miljoner till 120 miljoner kronor, konstaterar Statskontoret och efterlyser en noggrannare redovisning av pengarna.

– Det ekonomiska underlaget är inte specificerat. Det är svårt att se hur de nya kostnaderna fördelas, säger Anders Dager.

Kommer systemet bli klart i tid?

– Jag konstaterar bara att det är Försäkringskassans absoluta ansvar att få systemet att fungera. Det finns ingen att skylla på, politiska projekt har alltid högsta prioritet, säger Anders Dager.

Chefen för Försäkringskassans utvecklingsdivision, Mikael Strömbäck håller delvis med om kritiken.

– Jag förstår Statskontorets rapport, reformen är ett riskprojekt eftersom det är så kort tid. Vår bedömning är dock att riskerna inte ökar med SAP som plattform.

Enligt Mikael Strömbäck var teknikbytet framtvingat av en kraftigt ökad arbetsbörda.

– Vi har ett väldigt ansträngt läge eftersom vi fått mycket mer att göra än planerat. Därför har vi bland annat behövt öka mängden konsulter.

Den kraftigt ökade kostnaden har heller inget med SAP och de externa konsulterna att göra menar han.

– Det går inte att jämföra eftersom den nya budgeten är inte beräknad på samma sätt.

Hur kommer det sig då att kostnaderna beräknas bli nästan dubbelt så stora?

– Det kan jag inte svara på rakt av. Det var preliminära beräkningar som inte är direkt jämförbara, nu när man detaljstuderar projektet desto mer komplext upptäcker man att det är.