Hela 39 procent av de 2 081 respondenterna uppger att deras företag är positiva till att använda sociala nätverk.

– Det har pratats mycket om webben 2.0 under de senaste åren, åtminstone i storföretagen. Och 2008 ser det ut som tekniken exploderar i användning, säger Joshua Levine, redaktör för Change Wave Investing, ett företag som är inriktat på rådgivning till riskkapitalbolag, till IDG News.

Bland dem som redan utnyttjar webben 2.0 och sociala nätverk uppger 35 procent att användningen ökar inom de närmaste 90 dagarna, visar undersökningen. I denna grupp uppger 26 att de i första hand planerar att investera i wikis, följt av bloggar med 15 procent och sociala nätverk med 13 procent.

Trenden ser dock något annorlunda ut bland framtida webben 2.0-användare. Där uppger 22 procent att de avser att öka på sociala nätverk och 21 procent att de planerar att öka på bloggar.

I undersökningen säger 79 procent av användarna att webben används för att förbättra intern kommunikation och samarbete, men endast 48 procent av de som planerar har denna målsättning.

Där är målet i stället att fokusera på externa mål, som bättre kundservice, ökad varumärkeskännedom och ökad försäljning.

Undersökningen visar också att Microsoft ligger bäst till i samtliga de sex programkategorier som undersöks, följt av IBM. Men även program inom öppen källkod är starka. 31 procent av användarna säger sig vilja använda öppen källkod i framtagningen av wikis.