– Inom it och telekom ser vi en tendens till avmattning, men fortfarande är rekryteringsbehovet i år högre än förra året, säger Niklas Zandelin, vd på analysföretaget Exido.

Under Computer Swedens seminarium presenterade han de nya siffrorna från företagets återkommande undersökning Rekryteringsbarometern 2008. Förra året konstaterade Exido ett underskott på 10 000 personer inom it och brist­situationen väntas fortsätta.

En av de mest efterfrågade grupperna är de som kan både teknik och affärer och som har erfarenhet.

EN av de faktorer som påverkar inflödet av ny it-kompetens är omgivningens syn på it-branschen, enligt Niklas Zandelin.

– Attityden hos unga, studenter, studievägledare och företag är viktig och går att förändra genom ökad samverkan mellan utbildning och företag och genom att berätta för studenter att it handlar om affärer.

Kompetensbristen är något som måste hanteras på lång sikt – it-företagen bör diskutera vilka kompetensbehov de har om fem sju år, anser Niklas Zandelin.

– Man kan göra saker i dag som ger resultat vid nästa uppgång. Ju bättre branschen klarar av att överbrygga svängningarna, desto bättre hanteras bristsituationerna.

En av seminariedeltagarna var Marianne Zingmark, hr-chef på Volvo IT.

Förra året rekryterades företaget 500 personer, varav hälften i Sverige.

– Marknaden är överhettad. Vi får kämpa för att hitta specialister, it-arkitekter och dem med kopplingen mellan it och affär, säger han.

Ett sätt för Volvo IT att behålla sin personal är att göra de anställda delaktiga i affärsverksamheten.

– Det är viktigt att göra strategier som alla känner för, att alla får en egen individuell utvecklings­plan.

Helen Fredin, affärschef på konsultbolaget Mandator i Västsverige, berättar att företaget har fokuserat extra mycket när det gäller rekryteringen av yngre medarbetare.

– Frihet är viktigt för dem och många vill ha möjlighet till en internationell karriär, men vi som lite mindre företag har behövt hitta andra värden som lockar.

Bert Olsson, vd på konsult­mäklarföretaget Adwise, håller med Niklas Zandelin om vikten av att locka fler ungdomar till it-branschen:

– Marknadsför it till ungdomarna! Och när de kommer in i företagen, se till att de får verktyg som de är vana vid. Att de kan chatta internt och att de får ett msn-konto.

Han ser en tydlig kompetenstrend förstärkas framöver.

– Kittet mellan verksamhet och it ökar. Bristen på personer som kan arbeta som beställare och kravställare är ett problem både för beställare och leverantörer i dag.

Fakta

Det styr och påverkar efterfrågan på kompetens:
It integreras i verksamheten.
Informationshantering.
Interaktion och interaktivitet.
Säkerhet.
Mobilitet.
Flexibilitet.