När Stockholms stad gör om sin webbplats väljer projektgruppen att lansera en betaversion, något som är ovanligt för sajter i den offentliga sektorn. Syftet är att stockholmarna ska få ett större inflytande över omgörningsprocessen.

– Det här är ett projekt som vi hoppas ska ge invånarna ett praktiskt exempel på hur Stockholm faktiskt lyssnar, men också göra medarbetare stolta över att staden utnyttjar ny teknik för att realisera ambitiösa mål, säger Johannes Söderlund, ansvarig för projektet.

Budgeten för den nya sajten är 8,7 miljoner. För pengarna ska stockholmarna få en sajt där det är lättare att hitta information, föra dialog och få insyn i stadens arbete.

– Vi strippar också antalet sidor, från 50 000 till ungefär 3 000, säger Johannes Söderlund.

Den 30 april ska betaversionen vara så pass färdig att den ersätter den nuvarande stockholm.se.