Program och relaterade tjänster omsätter 2,48 miljarder dollar, en ökning med 13 procent. De totala intäkterna för 2007 ökar 9 procent till 10,26 miljarder euro och intäkterna för program och relaterade tjänster spås öka till 7,44 miljarder dollar, en ökning med 13 procent jämfört med 2006.

Analytikerna, enligt Thomson First Call, hade spått att intäkterna för fjärde kvartalet skulle uppgå till 4,7 miljarder dollar, en prognos som alltså slogs.

Den svaga USA-dollarn slår dock mot resultatet.
Räknat i fasta valutakurser uppgår tillväxten för SAP till 17 procent för program och relaterade tjänster och de totala intäkterna ökar 13 procent. Företaget ökar i alla regioner, men har en stark tillväxt i Asien.

I Europa ökar intäkterna till 1,4 miljarder euro på kvartalsbasis och till 3,98 miljarder euro på årsbasis, där det i båda fallen rör sig om en ökning med 13 procent. I USA låg tillväxten endast på 7 procent.