Den brittiska regeringen beskriver i en rapport 2004 hur Windows i genomsnitt kräver att datorn byts ut vart tredje år. Windows Vista har enbart förtydligat det slöseriet.

Den brittiska myndigheten Becta beskriver i en ny rapport Windows Vista: få skolor har datorer med prestanda för att använda Vista. Därmed krävs nyinköp. Införandekostnaderna för Vista uppfattas som för höga i jämförelse med de tvivelaktiga fördelarna.

Om det offentliga Sverige skulle gå över till Vista betyder det en meningslös belastning finansiellt och miljömässigt.
Linux å andra sidan beskrivs i rapporten från 2004 som en plattform där en dator endast behövs bytas ut efter 6–8 år. Motsvarande moderna Ubuntulinux med 3d-desktop och fritt Officepaket kräver inte nyinköp. Linux ger också miljardbesparingar på licenser.

Motala kommun har tagit till sig budskapet och regeringens
miljöambitioner och visar vägen. Med ”tunna Linuxklienter” i skolorna sparas hundratusentals kronor per år och Motala överväger att flytta hela kommunen till Linux.

Miljonbesparing har gjorts på att använda äldre datorer, vissa ur garderoberna, vilka blivit moderna med Linux.

Jag hoppas att regeringen utlyser en rekommendation till det offentliga om att i största mån frysa it-relaterade inköp fram till 2009 och installera Linux och fria officeprogram där det är möjligt. Problem som uppstår kan vi lösa tillsammans. Men hur?

MIT-professorn Lawrence Lessig menar att den största potentialen för företag är att ta med konsumenterna in i utvecklingen av program och tjänster. Youtube, Facebook och Svenska MySQL tjänar grova pengar på att kunderna hjälper till med utvecklingen av program och material.

Det finns en propp som väntar på att pluggas ur. Den är att låta medborgarna vara med och utveckla allt från myndighetshemsidor till program och support. Kanske kan 24-timmarsmyndigheten vara öppen även efter klockan 18.00 eller ha webbplatsen igång?

Med tusentals ungdomar kan myndigheternas hemsidor bli ledande, fyllda med funktioner som medborgarna vill ha och till en kostnad nära noll.

Låt oss konkurrensutsätta konsulterna och öka välståndet genom att effektivisera samhällets resurser med öppna lösningar.

Förändringen kräver dock politiker med en ambition att låta medborgarna delta, som säger att samhället angår dig och vågar bjuda in dig till frivilliga projekt där du känner dig motiverad att hjälpa till, utan partimedlemskap.

Med en deltagandeprincip kan vi fånga upp fräsch vilja till förändring samtidigt som de folkvalda behåller kontrollen. Delaktighet behövs om vi ska vända den miljöutvecklingen.

Om regeringen vill sluta gödsla skattepengar på låsta lösningar, inköp av onödig hårdvara och gå mot öppna internationella standarder finns vi här. Vi är tusentals som vill hjälpa det offentliga att byta till mijö­alternativet Linux. Ge oss bara klartecknet.