Fulregistrerade domännamn som är förvillande lika en existerande domän eller ett företagsnamn har blivit ett gissel. Inte minst för bankerna, vars namn är hett byte för domänsnyltare. De flesta fulregistrerade sajter fylls i dag med sponsrade länkar, men de kan även användas för bedrägerier som phishing, nätfiske.

En av de utsatta bankerna, Handelsbanken, har tröttnat på att stiftelsen inte gör tillräckligt för att stoppa fulregistreringarna.

– Banksystemet inklusive dess kunder är utsatt för dagliga hot och attacker av olika slag, och det här är ytterligare en variant. Samhället måste ta det här på fullaste allvar, säger Lars Lindgren, bankjurist på Handelsbanken.

I skarpt formulerade brev till både Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen kräver Handelsbanken nu att myndigheterna agerar mot stiftelsen.
”Vi anser att fulregistreringar av skyddade ord ska hanteras på stiftelsens kansli och inte överlåtas till dem vars namn innehavaren försöker snylta på”, skriver banken och lyfter fram stiftelsens godkännande av domänen ”www-handelsbanken.se”.

”Detta är ju ett flagrant exempel på att stiftelsens tillämpning av sitt eget regelverk är helt oacceptabel”.

Handelsbanken anser att lagen kräver att stiftelsen sätter upp skyddade ord som ”bank”, ”advokat” och ”läkare” på en spärrlista. Domännamn som innehåller ett spärrat ord får sedan granskas manuellt av stiftelsen innan registreringen godkänns.

Men stiftelsen vill inte spärra ordet ”bank” utan ett bättre underlag. I stället hänvisar den till det alternativa tvistlösningsförfarandet, en domstolsliknande prövning där en domänregistrering i efterhand kan överklagas till en oberoende jurist.

– Det är klart att det kan fungera, men det kommer nya registreringar hela tiden och då måste vi också själva registrera orden. Ett sådant system blir underligt och svårhanterligt förutom att det rimmar illa med lagstiftarens uttalande att vissa ord som kan användas i vilseledande syfte ska ges ett särskilt skydd, säger Lars Lindgren, som antingen vill se en mindre passiv stiftelse eller ett ingripande från myndigheterna.

– Stiftelsen vill göra det som är enklast och billigast, vilket blir den här självregleringen. Men vi menar att de är skyldiga att ta ett större ansvar än så och tillämpa lagstiftarens anvisningar om spärr av vissa ord som har skydd i lag, vilket ordet ”bank” har. Och tillsynsmyndigheten måste se det ur det allmännas synpunkt, säger Lars Lindgren.

Läs även: II-stiftelsen slår ifrån sig

Fakta

Handelsbanken har stridit för hårdare domännamnsregler i flera år.

Redan 2004 begärde banken att domänen ”handelbanken.se” skulle avregistreras, vilket också skedde.

Men samma domännamn registrerades snart på nytt. Dock inte av banken.

Under våren 2007 har Handelsbanken anmält frågan till Finansinspektionen.

Den 11 december 2007 uppvaktade banken sedan Post- och telestyrelsen.

Ett formellt klagomål skickades till PTS den 4 januari.