Handelsbankens kritik biter inte på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Frågan måste nyanseras, anser stiftelsens vd Danny Aerts.

– Styrelsen har fått en förfrågan från Svenska bankföreningen med ett önskemål om att sätta upp ordet bank på spärrlistan. Innan styrelsen kan ta ställning måste vi ha mer underlag. Vi måste veta vad de baserar det på. Styrelsen har bett om underlag från PTS, vilket vi fått, och från Finansinspektionen, som vi fortfarande väntar på, säger Danny Aerts.

Han säger att man måste skilja på språk och teckenuppsättningar. Stiftelsen tillåter registreringar av ascii-tecken. Att en uppsättning ascii-tecken står för det svenska ordet bank är inte alltid självklart, enligt Danny Aerts.
Han exemplifierar med det engelska ordet ”bank”, som kan betyda ”strand”, det holländska ”bank” som betyder ”soffa” eller det ungerska ”Bank”, som är ett ortsnamn. Liknande problem finns även i svenskan, med ord som ”infobank” eller ”sperma­bank”.

– Vi måste vara noggranna. Vi vill veta vilket stöd det finns i lagen för att spärra ascii-kombinationen som motsvarar bokstäverna B, A, N och K, säger Danny Aerts.

– Det är inte så klockrent som de hävdar. Det finns 1 400 registrerade domännamn med bokstäverna B, A, N och K och många av de är väldigt legitima. Här finns familjenamn och kommunnamn som Bankeryd. Ska vi säga till dem att tyvärr ni får inte ha kvar ert familjenamn?

Enligt Danny Aerts fungerar dagens regelverk väldigt bra och den som inte är nöjd kan använda det alternativa tvistlösningsförfarandet eller gå till domstol. Något Handelsbanken inte vill göra.

– Att en bank vill att stiftelsen agerar snabbt enligt deras vilja i en policyfråga betyder inte att de har rätt. Vi har en viktig roll i att värna om fri registrering. Stiftelsen är inte en lämplig organisation att bedöma hur ett domännamm används, säger Danny Aerts.

PTS är den myndighet som ansvarar för tillsynen av stiftelsens arbete med se-domänen.

– Vi är redan igång med en planerad tillsyn enligt lagen om nationella toppdomäner. Där ingår att vi tittar på tilldelning, registrering och avregistrering av domännamn, säger Anna Hörnlund, jurist på PTS, som noterat Handelsbankens kritik.

– Det är viktiga synpunkter som vi kommer att väga in i vår tillsyn. Det här är baksidan av att inte ha någon förprövning, det har de ju rätt i.

PTS granskning beräknas bli färdig under våren.

Läs även: Handelsbanken har fått nog