Under presskonferensen som hölls på onsdagseftermiddagen sa Jonathan Schwartz:

– Mårten Mickos kommer att gå in i ledningsgruppen och kommer att spela en central roll på Sun i framtiden.

– Det här är det viktigaste köpet Sun har gjort. MySQL har en imponerande kundstock, med stora webbföretag och företag som Toyota, Ikea och Nokia. Vi ser stora synergier i det här som gör att både Sun och MySQL kommer att växa mycket snabbt.

Mårten Mickos själv är av allt att döma mycket nöjd över att ha fått Sun som ny ägare och han pratade sig varm om företagskulturen hos Sun:

– Jag är hur exalterad som helst över att vi nu kommer att bli en del av Sun, sa Mårten Mickos. Vi har ett par av de största webbplatserna och teleoperatörerna som kunder, nu kan vi ge både existerande och nya kunder ännu bättre lösningar.

MySQL kommer att fortsätta på den inslagna vägen, men nu med större kraft än tidigare, uppgav Mickos.

– Vi har slagit oss in på enterprisemarknaden, exempelvis med den svenska polisen som kund. Den satsningen fortsätter, men nu kan vi lägga till ännu mer resurser och vi får större möjligheter att få upp volymerna.

– Men jag ser det här som en fortsättning på det vägval vi redan gjort. Detsamma gäller i vårt arbete med partner, vi kommer att få mer kraft och mer resurser i våra partnersamarbeten.