Jodå, notskrivningsprogram för datorer har funnits länge – men de har sina begränsningar.

För det första kräver programmen att den som använder dem är bra på notskrift. Man måste nämligen själv ange både tonart, takt och minsta notvärde, det vill säga hur lång varje not ska vara som minst. Man måste också använda ett ”click-track”, en metronom, när man spelar in låten och alltså spela i samma tempo hela tiden, för att noterna ska gå att använda.

Det gör att många musiker använder datorn ungefär som en komplicerad skrivmaskin när de skriver noter. De skriver alltså in varje ton med tonhöjd och notvärde, var för sig. Vilket i sig kräver notkunnighet.

Men nu sitter Sven Ahlbäck, spelman och folkmusikprofessor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, vid sin dator och sjunger in en låt i datorns mikrofon.

I datorn konverteras det ljudande materialet till en ljudfil som efter några kommandon förvandlas till en notbild på skärmen.
Till en början är det en mycket plottrig bild med massor av noter av olika längd.

Men när Sven Ahlbäck klickar några gånger till fram­träder en notbild som är helt användbar, med tonart, taktstreck, fraser och tonplatser.

Sven Ahlbäck har utvecklat programmet tillsammans med data­ingenjören och basisten Sven Emtell. Med programmet, som heter Modus Scorecleaner, kommer både notkunniga och personer som inte vet vad en triol eller G-klav är att kunna sjunga eller spela in en låt på sin dator och få ut en notbild som det går att spela utifrån.

– Man kan vara mycket mera intuitiv än med andra notskrivningsprogram, säger Sven Ahlbäck.

– Om man kommer på en bra melodi och inte kan eller har tid att fundera ut just då vilka toner den innehåller och vilken längd varje ton har, är det bara att spela in den, så fixar datorn noterna. Man kan säga att programmet fungerar ungefär som en virtuell notationsassistent som försöker förstå hur du menar när du spelar och skriver ner det.

Han påpekar att Modus Scorecleaner också kan var användbart för den som håller på att lära sig noter.

Genom att programmet inte är beroende av ett click-track blir det möjligt att spela in låtar med varierande tempo.

– I kommersiell musikproduktion är tempot nästan alltid justerat så att det är precis likadant genom hela låten. Men när man spelar ”på riktigt” varierar nästan alltid tempot lite. Med det här programmet kan man behålla ett fluktuerande tempo när man spelar in och ändå få fram en notbild. Då blir det en mer musikalisk och mindre teknisk musikproduktion.
Programmet kommer också att kunna användas för att söka efter melodier som liknar varandra, i en slags melodidatabas, ungefär som när man söker på internet.

– Och det behöver inte vara lika ton för ton, utan man kan också få fram låtar som liknar varandra mer övergripande.
Det kan vara användbart dels för kompositörer som vill kontrollera att de inte gjort musik som redan finns, dels för till exempel folk­musiker som tycker det är intressant att hitta olika varianter på låtar.

Modus Scorecleaner finns ännu inte ute på marknaden, men ett företag som tillverkar notationsprogram har visat starkt intresse för programmet.

Sven Ahlbäck och Sven Emtell har goda förhoppningar om att det kan finnas en produkt på marknaden inom ett år.

Fakta

Modus Scorecleaner bygger på ett mer än 15-årigt forskningsprojekt om hur vi uppfattar musikstrukturer, beskrivet i Sven Ahlbäcks doktorsavhandling Melody Beyond Notes 2004.

Grunderna till programstrukturen kom till som Sven Emtells examensarbete vid Datatekniklinjen på KTH redan 1992.

Programmet tar midi-information direkt från framföranden eller audio-till-midi-konvertering och omvandlar det till användbara notbilder utan särskilda inställningar. Det är skrivet i Common Lisp.