När CS ringde runt till de stadsnät som Labs2 anger som kunder var många helt oförstående.

Enligt ett pressmeddelande tecknades ett avtal med Jämtkraft våren 2006 som Labs2:s grundare och vd, Jonas Birgersson, kommenterade: ”Vi ser mycket positivt på denna affär som innebär ett klart genombrott för Brikks [Labs2 mjukvara] i norra Sverige”. En skärmdump av mjukvaran med Jämtkrafts logotyp finns på Labs2:s hemsida över kundreferenser. Men Jämtkraft fullföljde aldrig avtalet.

– Vi använde aldrig systemet utan valde att samarbeta med andra aktörer. Det är olyckligt att en sådan uppgift finns på Labs2:s hemsida, säger Jämtkrafts vd Melcher Falkenberg.

Förra våren slog Labs2 på stora trumman för avtalet med Sigtuna­hem. Under 2008 väntades ”ett övertagande av befintligt bredbandsbolagsnät om cirka 4 700 lägenheter”. Men det är en sanning med modifikation.

– Just nu kör vi en fastighet med 100 lägenheter. I oktober ska vi utvärdera projektet och vi har ett optionsavtal som ger oss rätt att avsluta om vi vill, säger Bengt Jansson, upphandlare på Sigtunahem.

Labs2 gick 2004 ut med ett pressmeddelande om ”övertagandet av Gothnets bredbandskunder”. Jonas Birgersson sa:

”Detta avtal är betydelsefullt, Gothnet är ett ledande stadsnät i en region som innefattar över 1,5 miljon människor.”

I verkligheten blev affären inte lika storslagen. Gothnet har endast tre fastigheter uppkopplade genom Labs2.

– Det här är inget vi satsar på i framtiden, vi valde en annan lösning som passar oss bättre, säger Gothnets vd Mats Devert.

Jonas Birgersson slår ifrån sig påståendet att Labs2 hittar på storkunder när CS ringer upp och frågar. Samtidigt medger han att innehållet i pressmeddelandena ”spretar lite”.

– Hur vi än skriver får vi kritik, det är en avvägning av åsikterna mellan rådgivare och noterings­övervakare och våra aktieägare.
Borde ni inte informera om affärer som visar sig bli mindre än vad som först antyds?

– Vi informerar bara om kunden aktivt häver sin licens. Det är klart att vi inte vill skylta med kunder som inte har vår produkt i drift.

Men Aktiespararnas bolagsbevakare Gunnar Ek tycker det är ”helt oacceptabelt” med antydningar och oriktig information i pressmeddelanden.

– All information som är av väsentlig art ska redovisas omedelbart. Marknaden måste få reda på både positiva och negativa nyheter. Att bara lämna antydningar om att mycket mer ska ske och sen inte följa upp – så får det inte vara. Då är risken stor att vissa vet mer om företaget än andra, säger han.

Måste reglerna kring information om nya affärer skärpas?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Information för börsnoterade företag som har ”har sådan effekt på bolagets ställning och framtida resultat att den är av icke oväsentlig betydelse” måste omedelbart göras offentlig.

Kan inte alla fakta om ”de förväntade effekterna lämnas omedelbart” så måste bolaget så snart möjligt ”komplettera lämnad information i nytt pressmeddelande”.

Källa: Noteringsavtalet för Stockholmsbörsen