Företag riskerar säkerheten om de inte anpassar sig till sina yngre medarbetares sätt att kommunicera, exempelvis genom att sanktionera program för direktmeddelanden och chatt. Det menar analysföretaget IDC som har genomfört en stor undersökning om hur kommunikation skiljer sig mellan olika åldersgrupper.

IDCs undersökning visar att åldern spelar stor roll för vilka kommunikationskanaler människor väljer. Den tydligaste skillnaden är att direktmeddelanden och chatt är populärt bland de yngre, medan de över 35 år föredrar e-post.

– Direktmeddelanden och chattfunktioner ses ofta som en säkerhetsrisk på företag i dag, och det är inte heller ovanligt att communitys är blockerade. Men i och med att de yngre är på väg ut i arbetslivet är det viktigt att företagen ser deras sätt att kommunicera som en möjlighet istället för en säkerhetsrisk, säger Staffan Söderman, analytiker på IDC.

Han menar att det är av största vikt att företagen erbjuder interna och integrerade varianter av de efterfrågade kommunikationskanalerna.

– På så sätt kan företagen använda sig av och kapitalisera på de nya medarbetarnas kommunikationsvanor och samtidigt bibehålla säkerheten.

Här ser Staffan Söderman även stora möjligheter för tjänsteleverantörerna att göra goda affärer.

– Det kommer att finnas stor efterfrågan på nya tjänster ute på it-avdelningarna.

Undersökningen presenteras i sin helhet på IDCs konferens Directions 2008 i slutet av januari.