Det tar tid för företagen att gå från proprietära program till öppen källkod, men allt fler konverterar.

– Marknaden kommer att gå över helt till öppen källkod. Frågan är hur snabbt och hur Novell kan assistera företagen, säger Ron Hovsepian, Novells vd, som uppskattar att det kommer ske inom tio år

Men det måste till en omställning bland mjukvaruleverantörerna. Det företagen förlorar på karusellerna måste de ta igen på gungorna. Intäktsmodellen ser helt annorlunda ut vad gäller öppen källkod.

– Fördelen med öppen källkod är att utgifterna för utveckling blir mindre. Intäktsbortfallet i form av licenspengar måste dock tas igen på något annat sätt, detta genom kundbaserade tjänster och support, säger Ron Hovsepian.

Ytterligare intäkter för Novells del ska komma genom att företaget tillhandahåller verktyg för att till exempel mäta kostnader i en virtualiserad miljö.

– Det är förmodligen inte ett särskilt spännande öppen källkods-projekt. Likväl behöver kunderna ett sådant verktyg, säger Ron Hovsepian.

Novell blir allt mer beroende av öppen källkods-världen, och ett sätt att behålla relationen med den är att bistå med resurser. Bland annat har Novell lånat ut Suses teknikchef Markus Rex till The Linux Foundation, en organisation som arbetar med Linuxstandarder.

Novell har också bidragit med reda pengar.

– Jag har inte siffrorna i huvudet, men vi pratar inte om 10 000 dollar. Det var en betydande summa, säger Ron Hovsepian.

Öppen källkod är en bra affär för Novell. Antalet kunder inom den privata sektorn blir stadigt fler. Under året som gått har bland andra Handelsbanken, Stockholm Vatten och Nutek satsat på Novell. För att nå ännu fler företag satsar Novell intensivt på att skapa partnerskap med andra bolag.

– Vi måste se till att ha affärsrelationer genom andra företag, inte bara satsa själva. Precis som Microsoft jobbar, nära systemintegratörerna, säger Ron Hovsepian.

En annan anledning till att Novell odlar partnerskap med aktörer som SAP är att företaget därmed kan ta del av SAPs ekosystem av partner.

Samtidigt som Novell jobbar ihop med Microsoft är det också viktigt att ta marknadsandelar, oavsett från vilken leverantör. Novell tecknade förra året avtal med både Dell och Lenovo om att förinstallera Suse på dessa företags bärbara datorer. I veckan skeppades de första enheterna.

Ron Hovsepian vill inte helt otippat tala om att ta marknadandelar från något företag, snarare om att växa på en växande marknad.

– Att få någon tillverkare att skeppa ut bärbara datorer med Suse Linux var en väldigt viktig milstolpe för Novell, säger Ron Hovsepian.

Företag jobbar inte bara tillsammans, de köper också upp varandra. Suns anskaffande av MySQL finner Ron Hovsepian intressant.

– Kanske kan det rädda Suns blödande operativ Solaris. Förvisso en annan version, men Suns Opensolaris har bara laddats ner 60 000 gånger under de senaste två åren. Jämför det med Suse som laddades ner 2 miljoner gånger 2007, säger han.

Fakta

Sedan några år jobbar Novell aktivt för att få
Netwareanvändare att gå över till Linux och Open Enterprise Server.

Open Enterprise Server hanterar fil-, skrivar- och katalogtjänster, precis som Netware, och är nu uppe i version 2.

För några år sedan köpte Novell Suse Linux.