för 20 år sen

n Datatronic slår branschen med häpnad genom att chocksänka priserna. En Viktor PC inklusive bildskärm och flexiskivestation sänks från 24 000 till 16 000 kronor. Samtidigt ökar Datatronic sitt nät av återförsäljare med 100 procent, från 25 till 50.

n Statskontoret varnar statliga myndigheter för att inte bygga upp kontorsinformationssystem baserade på lokala mikrodatornät.
Det är den begränsade prestandan i dessa nät som man varnar för. Över huvud taget anser Statskontoret att man inte bör välja mikrodatornät som bara fungerar med utrustning från en enda leverantör.

n CW Communications i Boston, USA, eller nuvarande IDG, köper Computer Sweden och dess systertidningar inom Nova Media.
Köpet är ett utslag av att bolaget vill ha en fast etablering i Sverige, kommenterar Nova Medias ägare, Bengt Å Marnfeldt.

n Det är inte fel av myndigheter att lämna ut diskettkopior av inköpta program enligt offentlighetsprincipen, slår Statskontoret fast.
Enligt Statskontorets bedömning räknas alla program hos en myndighet som offentlig handling och måste därmed lämnas ut.
Inte bara som en utskrift utan den rätten omfattar även en magnetbandskopia eller diskett.

för 10 år sen

n Användarna av Telias och Tele 2:s internettjänster är missnöjda och anser att teleoperatörerna driver verksamheten i hobbyform. Operatörerna tar åt sig av kritiken och lovar bättring.

n Försäkringsbolagen anklagar polisen för att inte bry sig om datorstölderna, som uppskattningsvis beräknas kosta bolagen en miljard kronor om året.
Polisen håller delvis med kritikerna och lovar att försöka bli effektivare i kampen mot datortjuvarna.

n Comviq uppvaktar PTS om att få slippa bygga ut sitt gsm-nät i stora delar av Norrland. Därmed vill företaget ha dispens från de täckningskrav som man tidigare lovat att uppfylla senast utgången av 1996. Historien verkar upprepa sig.