Det finns en otydlighet i hosting- branschen i att förklara att olika tjänster passar olika bra för olika ändamål. Jag har två huvudspår:

1. Fokus ligger på utrymmet. Det tydligaste sättet att mäta vad du får för pengarna är att kolla megabyten. Men redundans, säkerhet och support är lika viktigt – och dyrare. Lagringsplats är inte dyrt. Prispressen ligger i att öka megabyten och minska kvaliteten på det andra. Vi hoppas att den senaste tidens säkerhetsdebacle ändrar fokus. Hur många utnyttjar sin serverplats fullt ut?

2. Kunder och byråer vet för lite om hosting. Vi är för dåliga på att förklara vad man får för pengarna. I en allmän prispress är det det som syns minst som får stryka på foten. Det gäller både för slutkunder och byråer som säljer våra tjänster i paket – och det är hostingföretagen som ska utbilda.

Det bästa är en branschorganisation för hosting som gemensamt tar tag i saken. Den behövs nu.