Jan-Eric Ramberg, som i dag är ordförande i programföretaget Easit, var den som startade Microsofts söktjänst MSN i Norden i mitten på 90-talet och har följt mjukvarujättens jakt på marknadsandelar på sökningar. Han säger:

– Jag bara flämtar när jag ser prislappen. Men Microsoft är så pass rika att de kan hantera det här.

– Det här är en mycket ovanlig förvärvsstrategi för att komma från Microsoft. Tidigare har de letat mindre förvärv som kan gå upp i något stort.

Men Jan-Eric Ramberg verkar inte tro att en affär och ett samgående skulle få ett lyckligt slut.

– Drygt 11 000 anställda till är inte vad Microsoft behöver. Man måste fråga sig hur mycket energi som kommer att gå åt till att slå ihop det här. Man ska också ha i åtanke att stora fusioner nästan alltid är svåra att genomföra.

En annan person med insyn i Microsoft pekar på tre faktorer som driver en sådan här affär: Microsoft får med köpet kontroll på annonsströmmarna, det köper en ofantlig mängd besökare och det får tillgång till sökmotortekniken – vilket naturligtvis också hindrar andra från att få tillgång till tekniken.

Internetannonseringsmarknaden väntas dubblas på tre år – och närmar sig så smått gränsen på 100 miljarder dollar.

Dessutom är Microsoft naturligtvis stressat och bekymrat över Googles framgångar.

Även Niklas Zandelin, vd på undersökningsföretaget Exido, reagerar på prislappen:

– Det är ju en slant, säger han. Det är i paritet med affärerna i slutet på 1990-talet. Det är stora pengar i omlopp i dag, det ser man ju även på Suns köp av MySQL. Men jag tycker också att det är sundare i dag, de företag som blir uppköpta har bevisat någonting.

– Det är en logisk affär, fortsätter Zandelin. Microsoft måste hitta nya områden förutom sina traditionella, de går till exempel mot affärsanalys. Det här köpet syftar naturligtvis till att kunna konkurrera med Google på allvar om söktjänster.

Microsoft i Sverige ville inte ge några kommentarer till affären. Men det går ändå inte att ta miste på att Sverigechefen för Microsofts Online Service Group Thomas Minnhagen hyser förhoppningar på en eventuell affär.

– Jag kan bara konstatera att de argument som förts fram hittills i högsta grad också stämmer överens med förhållandena i Sverige.

Thomas Minnhagen berättar också att online- och internetannonsering är en strategisk del av Microsofts verksamhet och han säger att potentialen är enorm:

– Om man tittar på Sverige, så sker 30 procent av svenskarnas mediekonsumtion på internet, medan bara 10-15 procent av medieinvesteringar sker på internet. Det innebär att det finns en jättepotential.