Drygt 7 procent av de svenska företagen i en undersökning från IDC använder sig av bloggar, drygt 8 procent använder wikier och knaoot 12 procent använder communities.
I de flesta andra västländer ligger dessa siffror runt 20 procent.

– Sverige brukar vara snabbt när det gäller att anamma ny teknik, så de här siffrorna förvånar mig, säger Per Andersen.

Undersökningen visar att många svenska företag planerar att börja använda webben 2.0-teknik under 2008.

– Användandet ser ut att explodera. Mot slutet av året verkar Sverige komma ifatt de andra länderna, säger Per Andersen.
Sociala nätverk är den enda webb 2.0-tekniken i undersökningen som går mot trenden och där an­vändandet på företagen ser ut att minska.

– Det verkar finnas en övermättnad när det gäller sociala nätverk, säger Per Andersen.

Av de svenska företag som i dag använder sig av webben 2.0-teknik svarar 23,5 procent att det tillför värde till företaget i reda pengar.

– Det är svårt att mäta vad webben 2.0 tillför, därför är det förvånande att så många kan säga vad det tillför i pengar, säger Per Andersen.

Men att det tillför värde förvånar honom inte och han tror att vi får se en stadig ökning i användandet ute på företagen framöver.

– Dessutom är en ny generation på väg ut på arbetsmarknaden nu. För dem är webben 2.0 något helt naturligt som de kräver att få använda sig av även på jobbet. Företagen måste anpassa sig, säger Per Andersen.

Men webben 2.0 är inte en traditionell teknik som kan införas som vanlig teknik, poängterar Per Andersen.

– Det handlar egentligen mer om kultur än om teknik. Därför är det också viktigt att företagen skapar regler kring användandet för att inte riskera företagets säkerhet, säger Per Andersen.

Drygt 200 svenska företag av olika storlekar och i olika branscher ingår i IDCs undersökning.

> Läs även ”Storföretag spår
explosion för webben 2.0” på cstjanster.idg.se/d/203 och ”Webben 2.0 urholkar socialt ansvar” på cstjanster.idg.se/d/204

Fakta

Webben 2.0 brukar definieras som en utveckling av webben där innehållet på webbsidorna till stor del skapas av användarna.

Stephen Fry, som skriver en teknikkolumn i brittiska tidningen Guardian, definierar webben 2.0 som ”en idé i folks huvuden snarare än en verklighet. Det är i själva verket en idé om att framhäva ömsesidigheten mellan användare och tillhandahållare. Med andra ord äkta interaktivitet, om du så vill, helt enkelt för att folk kan ladda upp likväl som de kan ladda ned.”

Typiska exempel på webben 2.0-teknik som används på företag är wikier, bloggar, sociala nätverk, communities och att dela på bokmärken.