Bristen på it-kompetens är fortsatt stor i Sverige – förra året var nettobristen 10 000 personer, enligt analysföretaget Exido. För att attrahera arbetskraften gäller det för företagen att vara på tårna.

It- och managamentkonsultbolaget HiQ hör till dem som lyckats bra.

– Något har förändrats, långsamt men obönhörligt. Unga människor i dag väljer inte vad de ska jobba med, utan var. Därför är företagets varumärke det viktigaste för att attrahera människor, säger Bo Ringdahl.

HiQ rekryterar främst folk födda under andra halvan av 70-talet och första halvan av 80-talet.

– De är kollektivister och individualister, samtidigt. Sedan barnsben har de ingått i olika grupper, allt från dagis till fotbollslag. Men samtidigt är de självständiga. De söker sig till nätverk som delar deras grundläggande värderingar. För att locka de här människorna till ett företag handlar det om att erbjuda ett attraktivt kollektiv för individualister, säger Bo Ringdahl.

Enligt Bo Ringdahl är det även viktigt att företaget vågar sticka ut.

– Man ska inte försöka vara någon typ av idealiskt företag som attraherar alla ingenjörer. Det finns inget sådant företag. Det handlar om att attrahera de människor som är rätt för företaget.

Men det räcker inte bara med att locka folk till det egna företaget. För att komma till rätta med kompetensbristen måste fler unga lockas till it-utbildningarna.

– Många unga vill jobba på Google, Accenture och så vidare, men de vill inte bli ingenjörer. Jag tror att man måste kommunicera något annat än: ”Börja på KTH, bli ingenjör.” Snarare: ”Om du vill jobba på Google, plugga på KTH!” Vi måste måla om ingenjörsyrket, det är lite mossigt, säger Bo Ringdahl.

Fakta

Kompetensbehovet är i dag störst inom områdena soa, business intelligence, verksamhetsarkitektur och virtualisering, enligt analysföretaget Exido.

Framöver spås fokus ligga på nya intäkter, affärskompetens och utveckling av affärsmodeller.

”Vi är på väg in i en ny it-era. Det handlar i allt högre grad om att skapa tillgänglighet till informationen ute på företagen, och mindre om ökad effektivitet”, säger Niklas Zandelin, vd på Exido.

Enligt honom ökar kravet på så kallad trespråkighet:

  • Kunskap om tekniken.
  • Förståelse av verksamheten.
  • Kompetens att verkställa en förändring.