Inger Boivie har nyligen fått sin doktorshatt för en avhandling som heter "A fine balance". Balansen är den mellan det verkliga arbete som folk utför som ofta är oförutsägbart och de beskrivningar av arbete som en serie förutsägbara steg som ligger till grund för system som utvecklas.

System som inte kan hantera det oförutsägbara kan därför inte understöda användarnas arbete helt och hållet.

En slutsats som går att dra av Inger Boivies resonemang är att total användbarhet för system aldrig kan bli en verklighet.

Det här låter djupt. Vad är lösningen på problemet?
– Jag har inget bra svar på den frågan. Jag och mina kollegor har studerat utveckling av system för intern användning på myndigheter. I avhandlingen som jag skrivit baserat på min och mina kollegors forskning försöker jag belysa varför det är svårt att skapa användbara system.

Varför är det svårt med användbarhet, förutom den inbyggda paradoxen mellan förutsägbarhet och oförutsägbarhet?
– Ett problem i de här organisationerna är att it-utveckling ofta är skild från verksamhetsutveckling.

– Tidspress för projekten försvårar och användarmedverkan baseras på att personer från verksamheten deltar i projekten på heltid. De blir it-arbetare istället för användare.

– Och så uppfattas begreppet användbarhet som luddigt, liksom rollen och ansvaret för dem som arbetar med användbarhet i projekt är luddiga.

Men är det inte bara att skapa en tydlig roll för den som arbetar med användbarhet?
– Det hjälper en del, liksom att skapa utrymme för användbarhet i metoder, processer och modeller för utveckling.

– Men systemutveckling bygger ofta på boxologi och det kan vara svårt att få in användbarhet i boxarna.

Boxo-vadå?
– Att beskrivningar av arbete slutar i väldefinierade steg, som beskrivs i boxar, eller rutor. I verkligheten ser inte arbetet ut på det sättet, folk löser problem som uppstår i olika situationer på ett sätt som inte är helt och hållet förutsägbart.


Det låter som om vi kommit tillbaka till konflikten mellan förutsägbarhet och oförutsägbarhet.
– Man kan säga att användbarhet handlar om att lösa konflikten mellan förutsägbarhet och verkligheten. Många tenderar att bygga in en för rigid hantering i systemen, baserat på regler. Det gör att användarna måste hitta vägar runt systemen för att kunna sköta sina arbeten.