Gmail har varit omtalat av många olika anledningar. På användarsidan har frånvaron av en "delete"-knapp varit omtvistad. Tanken med Gmails stora lagringsutrymme, vid lansering var det på en gigabyte - idag är det mer än två gigabyte, var att mejl aldrig skulle tas bort. Istället skulle allt arkiveras och vara sökbart i mejltjänstens sökfunktion.

Nu byter Google fot och väljer att införa en raderingsknapp trots allt. Enligt uppgifter på Gmails supportsida flyttas raderade mejl till mappen "trash", där de ligger i 30 dagar innan de automatiskt raderas.

Läs mer hos Google