Stim vill bjuda in internetoperatörerna till ett samarbete med musikbranschen för att hitta en hållbar lösning på fildelningsfrågan, skriver Stim i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Med ett särskilt abonnemang med högre avgift ska fildelningen bli tillåten.

Enligt Stims vd Kenth Muldin är det inte en nytagning på det förslag om bredbandsskatt som tidigare presenterats. Enligt det förslaget skulle en schablonavgift läggas på alla bredbandsabonnemang som skulle ersätta rättighetsinnehavarna, i still med hur kassettavgiften fungerar.

– Där är man inne på en lösning med icke frivillig licensiering. Kassettavgiften ska täcka för den lagliga privatkopieringen, men fildelningen på nätet faller nästan aldrig inom det privata bruket, säger Kenth Muldin till Computer Sweden.

Hur stor extrakostnad det ska röra sig om kan inte Stim ta ställning till i dagsläget, men skriver att den ska stå i proportion till det samlade utnyttjandet av musik på nätet.

Stim menar att bredbandsoperatören ska sluta ett licensavtal med Stim ”på samma sätt som radiokanaler, affärskedjor och idrottsanläggningar redan gör”.

Jonas Sjöström, ordförande i Svenska Oberoende Musikproducenter, SOM, tror att det här skulle kunna vara en framkomlig lösning, men pekar på att det inte är Stim som skriver lagarna.

– Jag tror att man måste välkomna alla förslag för att komma framåt i den här frågan. Men jag tror att det krävs starka politiker som vill lösa problemet. Det enda sättet att få riktig ordning är att Reinfeldt tar till orda, säger Jonas Sjöström.

Stim har inte förankrat detta förslag hos skivbranschen eller internetoperatörerna.

– Vi har valt att gå ut med det här själva men har nu bjudit in de andra parterna till en öppen diskussion, säger Kenth Muldin.