På ett seminarium i höstas fick dock branschen kalla handen av Leif Pagrotsky, som hade föga till övers för riktade stödåtgärder i 70-talsstil. (Redan existerande riktade branschstöd som filmavtalet tycktes kulturministern tillfälligtvis ha glömt.)

Vi hoppas att detta signalerar en ändrad hållning från regeringen, men mer sannolikt är dock att dataspelsbranschen inte har upparbetade kanaler till kultur- och näringsdepartementen.

Däremot har Pagrotsky vid flera tillfällen uttalat sig positivt om dataspelens kulturella roll.

Att de erkänns som kulturyttring är odelat bra, och hjälper på sikt fram även smalare icke-kommersiella spelprojekt, utan att en enda skattekrona spenderats.

Frågan är inte död och omfattande lobbyprojekt för stöd till dataindustrin under olika förevändningar pågår oförtröttligt.

Per Strömbäck, vid spelutvecklarnas branschorgan ASGD, pekar gärna på sysselsättningsskäl för branschstödet. På det hela taget är arbetsmarknadspolitiska argument något av ett standardmantra för att åkalla statligt stöd.

Det argumentet fungerar bra i debatten, trots att branschen växer rekordartat.

Visst finns det en stark tillväxt, säger Strömbäck, men statligt stöd skulle givetvis cementera och garantera den.

Paradoxalt nog är just spelmarknadens framgång boven i dramat. I den allt tätare konkurrensen slås vissa intressen ut, och just de skulle ha statliga bidrag.

Om det inte går med vinst, så måste det vara – bidragsberättigad – kultur. Man ignorerar att allt kraftigare spelutvecklingsverktyg blir tillgängliga för gemene man och att även rena hobbyprojekt som det japanska flashspelet Grow kan nå en global publik utan riktat statligt stöd.

Statligt understödd "ideell, spontan och naturlig" konst blir lätt parodisk och med dataspel lär det inte bli annorlunda.

Om svenskt näringsliv i allmänhet och dataspelbranschen i synnerhet driver bidragslinjen, så ska de inte klaga på statliga ingripanden och regleringar – även när det gäller spelens innehåll.

Dem finns det för få av på den glödheta spelmarknaden.

Waldemar Ingdahl
vd, tankesmedjan Eudoxa

Håkan Andersson
juridikstuderande och skribent