Medan vi andra har gigabyte och gigahertz jobbar forskaren Adam Dunkels med kilobyte och kilohertz. Hans teknik är inte gjord för trådlös webbsurfning. Den är avsedd för små mätapparater som ska fungera år efter år utan underhåll och utan batteribyte, och som skickar en kort signal då och då.

Hans teknik används redan i allt från satelliter till, faktiskt,
cement. Han har skrivit om det universella internetprotokollet ip så att det ryms på några kilobyte. Det innebär att även mycket enkla så kallade inbyggda system – processorer och sensorer i bilar, larmsystem, miljöövervakning – kan kommunicera direkt med internet med minimal resursförbrukning. Och allt är skrivet i öppen källkod.

För detta omvälvande bidrag till den tekniska utvecklingen får Adam Dunkels 2007 års Chester Carlson-pris. Det delades ut på
forskningsinstitutet Sics årliga konferens i Stockholm. Priset är
instiftat av Xerox till minne av kopiatorns uppfinnare, den
amerikanske svenskättlingen Chester Carlson, och pristagaren utses av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Förutom medalj och diplom får Adam Dunkels 100 000 kronor.

Läs mer om Adam Dunkels på http://www.sics.se/~adam/