Siffrorna ger en indikation på vilka Linux-varianter som är populärast. Bland Linux-operativsystem står Ubuntu och Red Hat för 35 procent, respektive 23 procent. Suse, OpenSuse och Suse Enterprise tog tillsammans 13 procent, medan Debian tog 15 procent och andra Linux-distributioner tog 14 procent.

Bland Windows-användare står Vista för bara 2 procent, jämfört med 63 procent för Windows XP och 28 procent för Windows Server 2003. Mest använda databas är MySQL med 60 procent, följt av Oracle med 14 procent och Microsoft SQL Server med 13 procent.

Undersökningen bygger på data som samlats in över hela världen mellan juli och december, varav hälften i Europa.