Det första skälet är att samarbetet förstärker en plattformstrend på mobilmarknaden. Att Google nyligen lanserade en plattform – och inte en telefon – är ett exempel. Alltfler aktörer lägger vikt vid vilken plattform mobiltelefonen använder. I många år har Symbianföretagen, med Nokia i spetsen, och Windows Mobile-tillverkarna lyft fram betydelsen av plattformsvalet, men först nu har den kritiska massan vaknat.

Som systemarkitekt och utvecklare uppskattar jag helhetsperspektivet i Microsofts Dotnet-plattform och hur väl Windows Mobile passar in i företagens infrastruktur. Det har varit viktigt att förklara vikten av en enhetlig plattform, från server, genom skrivborden, ut på webben och ända ut till telefonerna. Denna utmaning har förenklats under det senaste halvåret då allt fler tittar under skalet och går bortom megapixlar, fm-radio och 3g.

Telefonerna som Sony Ericsson positionerat på företagsmarknaden är främst baserade på Symbian – och det lär företaget fortsätta med. Med före­tagets nya telefon breddas produktsortimentet inte bara med en ny modell utan med en ny plattform.

Det andra skälet är att Sony Ericsson nu får samma räckvidd in på företagen som till exempel Moto­rola och Samsung genom att erbjuda Windowstelefoner. Sony Ericsson kan också räkna med att kunna göra nya inbrytningar på den nordamerikanska marknaden med Windowstelefonen.

Det tredje skälet är att Microsoft äntligen funnit vad man länge letat efter: en tillverkare i Sony Ericssons klass. Ur ett nordiskt perspektiv har fler företag standardiserat på Sony Ericsson som tillverkare än på Windows Mobile som plattform. Därmed blir Sony Ericsson en dörröppnare.

När jag tittar bortom horisonten tror jag att platsen mellan Windows Mobile och Linux blir kall och trång. Med Nokias förvärv av Linux-i-mobilen-företaget Trolltech är frågan om Symbian har en framtid.

Telefonen från Sony Ericsson och Microsoft är förhoppningsvis början på en framgångsrik relation. Jag vill se fler modeller, gärna med tuffare design. Sony Ericsson får ett nytt företagsgrepp och bättre chanser i Nordamerika. Microsoft får en tillverkare av klass och ett starkt varumärke bakom sin plattform. Vi andra får uppfyllda drömmar.