Behovet av nyanställningar inom it är skriande, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2008. 82 procent av företagen inom it- och telekom har försökt anställa de senaste sex månaderna. Motsvarande andel för företag i samtliga branscher är 66 procent.

En betydande andel av it-företagen väljer därför att lägga ut verksamheten till andra länder där tillgången på kompetent personal är större, en åtgärd som sällan tas till på grund av rekryteringsproblem i övriga branscher. 13 procent av it-företagen uppger sig ha sökt sig utomlands, jämfört med tre procent för näringslivet i stort.

– Enkäten visar att globaliseringen av it- och telekombranschen inte endast beror på kostnadsjakt utan på brist på kompetens i landet, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen i en kommentar.

Ett av tre företag tvingades ställa in planerad expansion som följd av rekryteringsproblemen, vilket även det är mer än för företag inom samtliga branscher. Det kan vara ett resultat av att it-företag är mindre villiga att sänka sina krav på kompetens än andra branscher, samtidigt som de är bara marginellt benägna att höja lönerna för att få tag på rätt personer.

Att köpa upp företag, anlita konsulter eller att skriva kontrakt med underleverantörer är åtgärder som it-branschen tar till i hög grad för att lösa kompetenskrisen.

Nästan sju av tio it-företag uppger att de lyckades med sin rekrytering, men att det tog betydligt längre tid än väntat. Men 14 procent avstod till slut från att rekrytera, vilket är dubbelt så hög andel som i näringslivet i stort.

”Nördstämpeln” på it-branschen har lyfts fram som en orsak till att få ungdomar väljer it-relaterade utbildningar, vilket är ett stort problem för framtida rekrytering. Men statusproblemet är inget de företag som har deltagit i undersökningen vill kännas vid. Medan nästan en tredjedel av företagen i stort ser behovet av bättre status för deras branscher betraktar bara åtta procent av it-företagen det som ett viktigt område.