Li-Rong Zheng är professor vid KTH och forskar i ämnet Media Electronics. Han har länge följt utvecklingen av rfid och noterar nu att tekniken börjar dyka upp i en rad sammanhang där den inte funnits förut.

– Redan kring mitten av 1990-talet började jag studera den här tekniken som ju varit i bruk på många håll i ungefär 15 år, säger Li-Rong Zhen.

– Men det är först nu vi kan tala om ett verkligt genombrott när tekniken börjat användas på stora detaljhandelskedjor som Wal-Mart och Metro Group.

När han deltar i ett runda­bordssamtal med Vidar Kvalheim från norska rfid-bolaget Texi och Ove Canemyr, ordförande för intresseföreningen RFID Nordic, är enigheten stor: Rfid står inför sitt genombrott.

– Bland våra kunder har vi nu en lång rad sjukhus som syr in rfid-taggar i personalens kläder, berättar Vidar Kvalheim.

– Därmed kan de sänka kostnaderna rejält eftersom de får bättre kontroll på var alla plaggen finns.

Ove Canemyr noterar att många företag insett att det går att göra så mycket mer med rfid genom att koppla ihop det med tekniker som bluetooth, wlan och internet.

Nyligen avslutade IBM och en av världens största detaljhandelskedjor, Metro Group, det största rfid-projektet i Europa.

I det pilotprojekt som genomförts har 30 000 klädesplagg märkts med rfid-taggar. Det innebär att personalen i butikerna snabbare kan hitta det som kunderna frågar efter.

Dessutom kan kunderna direkt i provrummet få information om pris, material och tvättråd.

Det här är bara ett tecken i tiden på att den radiobaserade märkningstekniken håller på att få sitt genombrott även utanför fabriksgolvet.

– Det vi ser nu är att rfid börjar dyka upp i en rad nya sammanhang och faktiskt även i konsumentprodukter, säger Li-Rong Zheng.

– I Japan är det mer regel än undantag att mobiltelefonerna har rfid-etiketter och därmed kan användas för att göra betalningar där små summor kan sättas upp på mobilräkningen. I Europa saknas det fortfarande standarder för att det ska gå att förverkliga.

Fakta

Radio frequency identification, rfid, är en teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd mellan speciella chips och sändare/mottagare. Rfid-chips har oftast inga batterier, utan aktiveras av en radiosignal. Vid anrop sänder rfid-chipsen ut sitt inbyggda nummer som uppfångas av sändaren/mottagaren på upp till några tiotal meters håll. De brukar förpackas i etiketter som kallas taggar.