Internet håller på att bli en tvångströja.

Internetprotokollet ip, de regler som hanterar all dataöverföring på internet, har varit ett exempel på omvälvande teknik. Nu har det blivit något som är svårt att ändra på, och svårt att byta ut.
Det säger Timothy Roscoe, professor i datavetenskap vid Schweiz tekniska förbundshögskola i Zürich.

Han framträdde på Swedish Institute of Computer Sciences, Sics, årliga konferens i Stockholm.

– Jag kan kosta på mig att säga detta, för jag ska strax lämna landet och behöver inte komma tillbaka, säger han avvärjande, och fortsätter:

– Ip version 6 behövs inte. Jag vet inte om det någonsin kommer att införas. Alla problem som ip version 6 skulle lösa har redan lösts genom tillägg till version 4.

I ett privat samtal efter föredraget medger han att han ”spetsade till det lite”. Men han vidhåller:

– Om ip version 6 kunde införas över en natt, överallt i hela världen, skulle det vara en förbättring. Men nu ska det gå bit för bit, och ingen enskild aktör har anledning att gå i täten. I stället löser vi problemen med tillägg till version 4.

Version 6 av ip, känd som ipv6, ger bland annat ett nästan outtömligt antal ip-adresser. Varje användare och varje apparat kan få en egen ip-adress och därtill tillräckligt med ip-adresser för ett antal egna internet.

Den nuvarande versionen av ip, version 4, räcker knappt till.
Men tekniker som network address translation, nat, gör att många användare kan dela på samma adress, och det fungerar, enligt Timothy Roscoe, tillräckligt bra.

– Internet byggdes inte med tanke på säkerhet och spårbarhet. Det byggdes för utbyte av data mellan ett fåtal aktörer som kände varandra och litade på varandra, säger han.
Ip har å andra sidan visat sig vara väldigt robust. Internet har blivit större än dess upphovsmän någonsin hade väntat sig, och det fun­gerar ändå bra – som transportnät. Vad som transporteras är en fråga som ip inte bryr sig om.

Det har lett till att det grundläggande systemet, ip, måste kompletteras med tilläggsprogram för säkerhet och autentisering. Därtill kommer att nätet måste kunna kommunicera med bredbandstekniker som adsl.

– Resultatet har blivit att det är väldigt svårt att ändra något i internetprotokollet. Förändringen måste inte bara fungera ihop med ip, den måste också fungera ihop med alla tilläggsprogram som används i internetkommunikation.

Planetlab, forskningsprojektet som Timothy Roscoe är en av initiativtagarna till, är ett sätt att testa nya internetlösningar utan att joxa med ”det riktiga” internet.

Timothy Roscoe säger att ip länge var en så kallad omvälvande teknik, en teknik som gör investeringar i etablerade tekniker värdelösa, men att den tiden redan är över:

– Ip har revolutionerat vårt sätt att lyssna på musik, titta på tv och telefonera. Men det är redan historia. Tro inte att Skype har revolutionerat telekombranschen. Telekomföretagen har skickat dina telefonsamtal över ip i många år, så snart det lämnar telefonstationen har det varit ip. Skype ändrar inte så mycket, det är bara sista biten.

Han berättar om Planetlab, som är en så kallad testbädd för testning av nya nätverkstekniker.

– Vi bestämde oss för att bygga ett nätverk ovanpå internet, en overlay, berättar han.

Han berättar om hur svårt det är att testa nätverkslösningar, avsedda för internet, i tillräckligt stor skala för att kunna dra säkra slutsatser.

– Jag kunde ringa till en kompis i New York och fråga ifall jag fick lägga en nod på hans dator, och så hade jag några andra kompisar.

Timothy Roscoe var då, i början av 2000-talet, forskare på Intel Research. Initiativet till att bygga upp ett separat nät för nätforskning kom från hans kollega David Culler och från Larry Peterson på Princetonuniversitetet.

De beslöt sig för att bygga ett nätverk som använder internet som transportnät.

Noderna i Planetlab kommunicerar via internet på samma sätt som internet, när det var nytt, kommunicerade via telenätet. Men Planetlab liknar det vanliga internet lika mycket som internet liknar telenätet.

– Varje nod är en ”skiva” av hela Planetlab.

Medan internet har en hierarkisk struktur med de mest kraftfulla noderna i toppen är Planetlab inspirerat av de herrelösa p2p-nätverken. Det är som ett hologram där hela bilden finns i varje liten del av hologrammet. Varje ansluten forskare kan installera sina program och köra dem i ett nätverk som sträcker sig över hela världen – utan att riskera att krascha internet.

I dag finns det över 80 Planetlabnoder på universitet och forskningsinstitut i hela världen, bland annat på KTH, Sics och Uppsala.

Vad ska detta leda till?

– Det är inte en prototyp för framtidens internet, understryker Timothy Roscoe, men vi kan kanske leverera byggbitarna till framtidens internet.

Se även:
Timothy Roscoes webbsida
Planetlab
Geni

Fakta

Planetlab är ett globalt nätverk av datorer som kommunicerar via internet. Alla kör ett gemensamt programpaket som gör dem till ett nätverk ovanpå internet. Varje ansluten dator är en ”skiva” av Planetlab. Planetlab är till för att forskare ska kunna testa nätverksteknik på ett stort, globalt nätverk. Vissa applikationer körs kontinuerligt på Planetlab. Planetlab startade 2002 och har i dag 80 anslutna noder över hela världen.

Geni står för Global Environment for Network Innovations. Det är amerikanska National Science Foundations experimentanläggning för utveckling av nya nätverkstekniker. Ibland beskrivs Geni som Planetlabs efterföljare. Målet är att utveckla tekniker som övervinner bristerna med dagens internet.