Vill man kan man hävda att det är en generationsfråga. Men ytterst är det en fråga om inställning.

– Ofta säger man ”nu stänger vi mobiltelefonerna” vid mötets början. Jag tycker precis tvärtom: nu börjar mötet, på med mobilen. Det är klart att det inte gäller alltid till 100 procent, men ofta vinner man på att folk är uppkopplade, säger Richard Gatarski.

Han är en fristående konsult och forskare som också arbetar med ny mötesteknik. Han är en varm förespråkare för att vara uppkopplad. Han tror att det tillför något att ha uppkopplade mötesdeltagare.

– Många på mötet i Davos är uppkopplade mot omvärlden under mötets gång. Kanske inte toppolitikerna själva, men deras bisittare. Snart är även de ledande politikerna uppkopplade.

Richard Gatarski är en av få som verkligen manar till mobilaktiva möten. Att hitta nejsägare, alltså förespråkare för mobilfria möten är däremot mycket enklare i nuläget.

Magdalena Ribbing är en känd etikettexpert som hävdar att det alltid ”är de fysiskt närvarande som tveklöst ska prioriteras”.

Hon är bara en i raden av alla motståndare mot påslagna mobiler. Vi ser det runt om oss i samhället: mobilfria zoner på tåg och kaféer, irriterade blickar. Vad hände med vanan på 1990-talet att alltid ha mobiltelefonen på bordet bredvid, såväl på krogen som på mötet?

Numera smusslas det i fickor och väskor med diskreta handsfree. Dock börjar pendeln slå över igen och allt fler använder mobilen som det redskap den är med multifunktioner i form av mejl, surfande, samtal, chatt – som en personlig kommunikationscentral.

Richard Gatarski har själv arbetat på bärbar dator sedan 15 år tillbaka och följt utvecklingen att vara uppkopplad vid möten.

– För tio år sedan så tittade folk konstigt på en när man tog upp datorn vid ett möte men nu är det mer accepterat, säger Ricard Gatarski som själv forskat inom företagsekonomi vid Stockholms universitet och därmed haft möjligheten att reflektera kring frågan.

Richard Gatarski kan inte se varför att anteckna med penna och papper skulle vara mer okej än att göra detsamma med datorns hjälp. Dock ställer tekniken krav på att följa fler skeenden samtidigt, att använda simultan­kapaciteten. Anteckna, blogga, sms:a, läsa och skicka mejl medan man följer mötet.

Richard Gatarski anser att man ska ifrågasätta ”närvaromyten”.

– Säg att man har ett möte med 15 personer där 20 punkter ska gås igenom. Då är oftast inte allt intressant för alla under hela mötet. Då kan jag sitta kvar på mötet men göra andra saker medan det som inte gäller mig avhandlas. Det kan vara allt från att stämma av något med chefen till att planera möten eller boka semesterstugan.

På företag där man drivit kravet på uppkoppling långt kanske anteckningar från mötet i realtid läggs ut på internbloggen, vilket gör att medarbetare kan kommentera direkt.

Det kan även vara läge att ta en paus i mötet där deltagarna kan göra research med hjälp av mobil och/eller dator.

Och ja, det är till viss del en generationsfråga.

– Många företag är inte redo att ta emot medarbetare som har de här vanorna, unga som chattar med flickvännen under mötet när det som sägs inte är intressant. Men man måste mötas och se vad som ger mest för alla i mötet, säger Richard Gatarski.

Han liknar chefer vid tonårsföräldrar som förbjuder sina barn att surfa, utan att ha en aning om vad barnen gör på nätet.

– Då är föräldrarna losers och ungdomarna tappar respekten för dem när de inte har en aning om vad de snackar om. Men alla kan lära sig...

Bu eller bä? Att sms:a, mejla och ringa under pågående möte kan uppfattas som otroligt ouppfostrat – men inte av alla. Konsulten och forskaren Richard Gatarski tycker att uppkopplade mötesdeltagare är en bra sak – och att den som har ordet ansvarar för att vara intressant nog.