Tankesmedjan Timbro och Ordfront var, enligt egen utsago, ”för en gångs skull överens i en debatt”. Förutom Maria Rankka från Timbro och Ordfronts Stefan Carlén deltog debattören och CS-krönikören Oscar Swartz och Alice Åström, v, från riksdagens integritetsskyddskommitté.

Syftet var att klargöra vad som sker om lagsförslaget som tillåter generell avlyssning av elektronisk kommunikation i Sverige går igenom.

– Jag tror säkert att syftet är gott med FRA-lagen just nu. Men vad händer om vi öppnar spärrarna och informationen sedan kommer i fel händer, säger Maria Rankka.

Alla medverkande var överens om att läget är allvarligt och att våra grundläggande mänskliga rättigheter stod på spel om förslaget röstades igenom. Alice Åström har varit med i den integritetsskyddskommitté där alla riksdagspartier är representerade.

– Det är oerhört ovanligt att alla partier är överens som de var i den här utredningen. Det finns inget grundlagsskydd för den personliga integriteten, något som vi tycker är nödvändigt, säger Alice Åström.

Under kvällen presenterades Oscar Swartz rapport ”Alternativ till Bodströmsamhället – om kriget mot terroristerna, piraterna och pedofilerna” som är en utveckling av skribentens rapport ”Marschen mot Bodströmsamhället”.

Titeln till trots är den en analys av utvecklingen under de ett och ett halvt år som gått sedan den första rapporten. Sedan dess har buggning och preventiv avlyssning blivit tillåtet enligt lag, vilket Oscar Swartz framhöll i vad han kallar ”Bodströmsalliansen Bokslut 2007”.

– Samhället har förändrats till att alla kommunicerar med alla i stället för att bara ta emot information. Strukturer har fallit och man kräver syndabockar, säger Oscar Swartz.

Enligt honom har man funnit dem i terrorister, pirater och pedofiler, vilket beror på fördomar och överdrifter om webbverksamhet:

– Det är verkligheten vi ska bry oss om, inte det som sker på nätet.

Fakta

FRA-lagen är en populär beteckning på flera lagförslag. Ett mer formellt namn är ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Propositionen innehåller många delar men det som kritiserats starkast är förslaget till reglering och utvidgning av den signalspaning som idag bedrivs av Försvarets radioanstalt, FRA.