Sammanlagt får sollentunabon betala 17 600 kronor för att han den 4 oktober 2004 delade ut den svenska thrillern "Den tredje vågen" på fildelningsnätet DC++.

80 dagsböter är samma straff som en man i Västerås fick den 25 oktober, då gällde det utdelning av filmen "Hip hip hora". Sollentunabon får betala 1 600 kronor mer än västeråsaren, beroende på att dagsböter är kopplade till inkomsten.

Tingsrätten skulle först ha kommit med domen redan i förra veckan, men den sköts upp en vecka på grund av hög arbetsbelastning.
- Nu har vi två bedömningar från två tingsrätter som säger samma sak. Förmodligen blir det en prövning i hovrätten också. Det är bra eftersom vi då får bättre underlag för praxis, säger Stefan Gradler, kammaråklagare i Malmö.

Västeråsaren har överklagat sin dom. Det är oklart om sollentunabon också kommer att göra detta. Denne hade ingen försvarsadvokat, till skillnad från 28-åringen i Västerås. Anledningen är ekonomisk - förloras målet måste den åtalade betala en del av advokatkostnaden.

Inga fall i Skåne
Kammaråklagarna i Stockholm och Uppsala, i fallen med fildelarna i Västerås och Sollentuna, beslöt att gå vidare trots att bara en fil hade delats ut. I båda fallen en film på DC++. I andra delar av landet har åklagarna gjort andra bedömningar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation gäller sekretess för att få ut abonnemangsuppgifter hos operatörerna. Hit räknas ip-adressen. Sekretessen kan bara brytas om åklagaren tror att straffet kommer att blir högre än bara böter.
- Jag har valt att inte gå vidare med de polisanmälningar jag har fått in från Antipiratbyrån. Det har gällt utdelning av enstaka filmer och spel. Min bedömning har varit att påföljden inte skulle bli någon annan än böter, säger Stefan Gradler.
- Det är intressant att domstolen säger att det kostar 80 dagsböter för en film. Man skulle kunna tänka sig att påföljden blir fängelse eller villkorlig dom om det skulle handla om 2-3 filmer, fortsätter han.

Skulle du själv gå vidare då?
- Ja, i vart fall om det var tre filmer.

Står 80 dagsböter i proportion till brottet?
- Om en person hade snattat en film i en videoaffär hade det handlat om förlorad inkomst för just den filmen. Men när det gäller fildelning kan det handla om hundratals eller tusentals kopior.
- Det man har gjort nu är en bedömning av straffet när man gör en film tillgänglig för vem som helst. Om åklagaren kan bevisa att väldigt många fått tillgång till filmen skulle straffet kunna skärpas.

I vissa fildelningsprogram går det att ställa in så att bara ens närmaste vänner kan komma åt filen. Skulle det ge samma straff?
- Jag tycker att det är en förmildrande omständighet. Då ställer du till mindre problem för upphovsrättsinnehavaren.

Har du några fall som du kommer att gå vidare med?
- Nej, det finns inga som ligger på mitt bord.