Det finns uppenbara skillnader mellan utveckling för mobiler och vanliga klientdatorer, till exempel vilka utvecklingsverktyg som används och hur mycket plats det finns på bildskärmen för användargränssnitt.

Men Andreas Sjöström, expert på mobil utveckling på konsultföretaget Sogeti, tycker inte att det finns några ”helt unika skillnader” mellan utveckling för mobiler och klientdatorer eller servrar.

– Jag vill i stället peka på områden inom vilka mobil utveckling är väldigt mycket mer intensiv. Användardelaktighet är till exempel viktigt generellt, men helt avgörande inom mobil utveckling, säger han.

En anledning till att användardelaktighet är viktigt är att användargränssnitten är viktigare på mobiler.

– Det är otroligt viktigt att upplevelsen är funktionell.

Ett sätt att säkerställa detta är att arbeta iterativt. Det innebär att man stegvis ofta skapar nya, fun­gerande versioner av en applikation.

En iteration kan till exempel vara i en vecka. Det innebär att man skapar en ny, fungerande version av applikationen varje vecka.

Iterativ utveckling blir allt mer populärt även för utveckling av tillämpningar för klientdatorer och servrar. Tankesättet är en viktig beståndsdel i moderna utvecklingsmetoder av agiletypen. Så där finns ingen avgörande skillnad mellan mobil utveckling och andra typer av utveckling.

Skillnad finns det däremot vad gäller tillgång till de tänkta driftmiljöerna.

– Utvecklingen måste ske med god tillgång till alla de miljöer i vilka slutresultatet ska köras, säger Andreas Sjöström.
På mobiler är det viktigare att ha tillgång till de hårdvarumiljöer, alltså de olika telefoner, där en tillämpning ska köras.

Om man utvecklar en klientapplikation på till exempel Microsofts Dotnetplattform behöver man inte testa den på alla pc-modeller som den ska köras på.

Den sista punkten Andreas Sjöström tar upp gäller systemintegration, alltså att få applikationer att fungera tillsammans. Det är viktigare på mobiler.

– Ingen mobil lösning är en egen ö. Det går inte att underskatta behovet av kompetens för systemintegration i mobila projekt, säger han.

Per Ahlberg, utvecklarevangelist på Microsoft i Sverige, pekar på flera praktiska skillnader mellan mobil och annan utveckling.

En sådan är att tillämpningar ofta måste fungera på flera olika typer av enheter. Man kan till exempel tänka sig en telefon med en liten skärm och en smartphone med en stor skärm.
Det finns fler skillnader vad gäller skärmen.

– Man måste kunna hantera en mindre skärm och det annorlunda sätt som applikationer körs och visas på, säger Per Ahlberg.

En annan praktisk detalj är att se till att applikationen inte tappar all information när strömmen tar slut.

Detta torde vara vanligare på en mobil som drivs med batteri än på en klientdator som är kopplad till ett eluttag i väggen.

Fakta

Ett användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara eller programvara som användaren arbetar med.

Om man förenklar är användargränssnitt avgränsat till det man ser på skärmen. Den delen av gränssnittet kan vara antingen ett grafiskt användargränssnitt, exempelvis de flesta Windowsprogram, eller textbaserat, som de flesta äldre Dos-program och ett flertal Unixprogram.

Grafiska användargränssnitt kallas ofta gui, efter engelska graphical user interface.Källa: Wikipedia