Tänkta användningsområden är integration mellan integrationsmotorer från olika företag, till exempel SAP och Microsoft, samt att föra över regler som rör ett visst dokument eller en viss transaktion som skickas.

En annan ambition är att göra det möjligt att beskriva körbar logik i procedurell form med xml. Ett exempel på det senare är att vissa regler gäller för ett dokument om vissa villkor uppfylls.
– Vi får nog räkna med att det dröjer ett par år innan standarden är klar, säger Olle Olsson som är chef på det svenska W3C-kontoret.

Läs mer på computersweden.se/b/754.