STIM har bland annat kontaktat internetoperatören Bahnhof för att diskutera en frivillig licensavgift som skulle göra det möjligt att lagligt ladda ner obegränsade mängder musik.

Bahnhofs vd Jon Karlung tycker att förslaget är väldigt bra och välkomnar initiativet.
– Det är det första konstruktiva förslaget i den här debatten på länge. Det visar på att det finns en modell som passar i det tekniklandskap som redan existerar, säger Jon Karlung.

På myndighetsnivå har det diskuterats om strängare lagstifning för att komma åt fildelning, något som man på Bahnhof ställer sig negativt till.
– Istället för att internetleverantörer ska arbeta som polis kan man lösa en fråga som är obekväm även för myndigheter. Det finns trots allt en hel generation som fildelar, säger Jon Karlung.

Än så länge är man på diskussionsstadiet och det är många detaljer som ska lösas innan förslaget kan tänkas gå igenom.
– Även om skivbolag kan tänkas ha en annan uppfattning om förslaget, så öppnar det möjligheter för oss att skapa en överenskommelse mellan oss operatörer och musikbranschen, säger Jon Karlung.