Hur kommer det sig att en piratsajt är bättre utformad vad gäller användbarhet än kommersiella sajter?

Förklaringen finns i de stora filmbolagens inställning till den moderna webbekonomin. De blir indragna i den under protester. Det är uppenbart att filmbolagen vill fortsätta sälja film på fysiska medier och att de vill ha full kontroll över prissättningen och kundernas rättigheter att titta på filmerna.

De gillar inte billiga, nedladdningsbara filmer utan kopieringsskydd och regionala begränsningar.

Filmbolagens negativa inställning till nya affärsmodeller visar sig i deras ansträngningar på webben. Eftersom de inte gillar förändringar blir de framtvingade försöken till förnyelse misslyckade. Kort sagt: har man inte kul på jobbet blir inte resultatet bra.

Den generella slutsatsen är att det är en dålig idé att göra något som man inte tror på. Om man ändå vill göra det får man lov att ändra sin attityd. Annars är det lika bra att låta bli.

Filmbolagen borde omfamna struktur­omvandlingen inom deras bransch. För den är oundviklig och de som inte anpassar sig får så småningom lägga ned verksamheten.

Jämförelsen med mjukvarubranschen är uppenbar. De leverantörer som inte förstår att framtiden ligger i tjänster
som hyrs på webben, och inte i klientprogram som levereras på skivor, får göra sällskap med de filmbolag som misslyckas.