Tidsbrist ledde till att bara runt 20 procent av alla förändringar i dokumentformatet Office Open XML, OOXML, diskuterades och reviderades under förra veckans möte i Genève, rapporterar IDG News. Resterande 80 procent av förändringarna godtogs utan genomgång.

– Alla förändringsförslag hade skickats ut i förväg till mötets deltagare, vilket innebär att de kom till mötet förberedda och visste vilka frågor de tyckte var viktigast att ta upp, säger Anita Arkeus-Åsheden, plattformsstrateg på Microsoft, till Computer Sweden.

De 87 nationella standardorganisationer som deltog i omröstningen i september i fjol har nu 30 dagar på sig att ändra sin tidigare röst utifrån det reviderade utkastet till ISO-standard.

– Det är ett otroligt arbete nedlagt på att förbättra specifikationen, och jag hoppas såklart att det innebär att alla tycker att det är en bra specifikation, säger Anita Arkeus-Åsheden.

David Vuorio, pressansvarig på Förening för en fri informationsinfrastruktur, FFII, tillhör det läger som inte vill se OOXML som ISO-standard.

– Den tekniska kvaliteten på OOXML är undermålig. Även med de förändringar som gjorts i specifikationen så tvivlar jag på att kvaliteten blir tillräckligt hög, säger han.

– Dessutom menar vi att OOXML inte är en öppen standard. Det finns en oro över att Microsoft ska kunna utnyttja patent. De har lovat att inte göra det, men vi tycker att de löftena inte är tillräckligt tydligt formulerade, så vi litar inte på dem, säger David Vuorio.

– Det är en helt öppen standard, vad andra har sagt kan jag inte kommentera, säger Anita Arkeus-Åsheden.

David Vuorio ser mötets utfall som ett bakslag för Microsoft, och tror inte att delegaterna kommer att rösta för att OOXML ska bli ISO-standard. Men han är även kritisk mot hela standardiseringsförfarandet:

– Det finns stora procedurella brister i hur SIS och ISO jobbar. Det är viktigt att det uppmärksammas, säger David Vuorio.

SIS, Swedish Standards Institute, har valt att inte delta i OOXML-omröstningen, och deltog därför inte heller på mötet i Genève.

– Vi har inte fått någon information om mötet än och avstår därför från att kommentera tills vi vet mer, säger Olle Axenborg, informationschef på SIS.

Fakta

Frågan om huruvida Microsofts dokumentformat Office Open XML, OOXML, ska bli internationell standard eller inte är infekterad. I september röstade de nationella standardorganisationerna nej till att den Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, skulle anta OOXML som standard. Efter revideringarna i specifikationen har de deltagande länderna nu möjlighet att ändra sina röster.